گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
سَمآنه
3885 بیپ
مادام
2.4 بیپ در روز
62113 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
سَمآنه
14 تیر 95
4
سَمآنه
قلبِت شکستــ اَز بَس که دَستت بی نَمک بود .. .
سَمآنه
9 تیر 95
4
سَمآنه
مــَن تـو فـِکـر اون و مــآدرم تــُـو فــِکــر مــَن .. .
سَمآنه
5 تیر 95
4
سَمآنه
~دِلَم گُوآهــ بَد میده .. .
سَمآنه
25 خرداد 95
4
سَمآنه
بی تو اِنگـــآر کُل این شـــَهر قهرِ بآ مَن .. .
سَمآنه
22 خرداد 95
4
سَمآنه
یه مـُشت خوآبِ بــَد شُد هَـمه رویآهایی که تویِ ســَرم بود .. .
سَمآنه
10 خرداد 95
4
سَمآنه
هَمه خآطِره هآمونُ خَط به خَط دوبآره تو ذِهنَم نِگآه میکُنَم ..
سَمآنه
9 خرداد 95
4
سَمآنه
کآشکــی این دَقیقه هــآ هَمیشگــی بود .. .
سَمآنه
9 خرداد 95
4
سَمآنه
کِنــآرَم راه میریــ وَلی دَستــآتــ دوره اَزم .. .
سَمآنه
14 دی 94
4
سَمآنه
تآزگیـآ یـآد گرفتـَم خـودَم و گول بـِزنم .. .
سَمآنه
3 دی 94
4
سَمآنه
مِثِـ عَروسَکا هیچوَقتـ نِمیتونَمـ گِریِهِـ کُنَمـ این خَندِه رُو رویِ لَبامـ دوختَن .. (:
سَمآنه
18 آذر 94
4
سَمآنه
دختــرا قوی ان مو کوتــاها قوی تـــر. . (: ;x
سَمآنه
17 آذر 94
4
سَمآنه
ورَق ‍ خوردو رَفت . . .
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15