گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
فرداهای خوشبختی ..... ملودی_رضا

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

happy

گروه عمومی · 185 کاربر · 503 بیپ

ارسال به happy

Reza.Saei
31 شهریور - 18:14
2
Reza.Saei
در happy
ﺩﺳﺘــﻢ ﺭﺍ ﮔـﺮﻓﺘــﮯ ﻭ ﮔـﻔﺘـﮯ : ﺩﺳﺘـﺎﻧﺖ ﭼﻘــﺪﺭ ﻋﻮﺽ ﺷـﺪﻩ ... ﺳـﺮﮮ ﺗﮑـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﮔﻔﺘــﻢ : ﺑـﮯ ﺍﻧﺼـﺎﻑ !! ﺩﺳﺘـﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮﮮ ﻧﮑـﺮﺩﻩ .. ؛ ﺗــﻮ ﺑـﮧ ﺩﺳﺘــﺎﻥ ﺩﯾﮕـﺮﮮ ﻋــﺎﺩﺕ ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﯾــﮯ ...!!!
نظر
maryam33 SACHLiiii bardia2020 dok Reine
Reza.Saei
31 شهریور - 18:07
2
Reza.Saei
در happy
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ... ﺍﺯ ﺳﯿﺐ ﺧﻮﺭﺩﻧﻤﺎﻥ ...! ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﭼﻮﺑﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ... ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻮﺏ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ...ﺷﺮﻭﻉ ﻧﺸﺪ ؟؟؟
نظر
maryam33 mahshid94 dok
Reza.Saei
31 شهریور - 17:57
2
Reza.Saei
در happy
ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ،،، ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮم ﺷﯿﺮﯾﻨﻢ ...! ﻓﺮﻫﺎدوار اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮه دل ﺑﮑﻨﻢ ...!!!
نظر
maryam33 dok
صدف
4 شهریور
1
صدف
در happy
خدا کند به کسی چون خودت دچار شوی که بی قرار نباشد، که بی قرار شوی
نظر
RSJ62 AmIr_H_GHaseMI golabatoon lily-lady wolf7 calprit b1994
صدف
21 مرداد
1
صدف
در happy
بعد از نمایش یک ، با دوستان خارجی نشسته بودیم ........Cm
1 نظر
molae RSJ62 porachoo1 lily-lady calprit
صدف
21 مرداد
1
صدف
در happy
ناهماهنگی قلب و مغز فقط اونجا که میفهمیم طرف عوض شده ولی باز دوسش داریم..
نظر
molae RSJ62 porachoo1 lily-lady calprit
Reza.Saei
28 خرداد
2
Reza.Saei
در happy
آدمی که دل کندن بلد نیست، جون کندن رو باید یاد بگیره...
نظر
maryam33 salarian 25X sadafijun dok mahjur
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی مطمئن باش قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
به کوتاهی لحظات با تـــــو بودن منگر ...!!! به وسعت لحظه هایی نگاه کن که به یــــــادت هستم ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
تمام مرا با خود برده ای !!! نمی دانم ... کجایم ... کدام سو ... بدنبال چه می گردم ... خــــــــودم یـا تـــــــــو ......
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
شاید تکراری باشد ولی گاهی بعضی چیزها ارزش هزاران بار تکرار را دارند ، تکرار میکنم و تکرار میکنم : دوستت دارم ...
صدف
20 تیر 95
1
صدف
در happy
بعضی وقت‌ها چنان#-کیش‌ات می‌کنند که سال‌های سال مات می‌مانی
نظر
Amir_GooKe RSJ62 porachoo1 raha1996 IMR calprit FaTeMe-HhH Sunboy1996
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15