گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
زِندگی هدیهــ خدآستـــ به مآ مرآقب بآشیم ...♥

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کافه عکســـــ

گروه عمومی · 1331 کاربر · 9642 بیپ

ارسال به کافه عکســـــ

Elahe
25 آذر - 21:10
4
Elahe
Elahe
25 آذر - 12:27
4
Elahe
تَرک ِ آرِزُوُ کَردَم × رَنجِ هَستی آسان شُد ~ [ ]
Elahe
24 آذر - 15:38
4
Elahe
هَمیشِه یِه مُدَّت کِه نَبُوُدَم ؛ واسَم پَیام میذاشت ~ [ وَقتی نازدارها بی وَفا می شَوَند ] ~ پَس کُجایی نازَنین رَفیق َ م ؟ ~ [ @maryam33 ]
Elahe
23 آذر - 10:51
4
Elahe
... ~ [ ]
Elahe
21 آذر - 13:24
4
Elahe
بَچِه ها بَچِه ها 8) اَز خُوُجِل مُوُجِلیای ِ خُوُنَمُوُن 8))~
Elahe
20 آذر - 13:09
4
Elahe
... ~ [ ]
M_alfa
19 آذر - 22:45
1
M_alfa
عکس
M_alfa
19 آذر - 22:41
1
M_alfa
عکس
Elahe
18 آذر - 19:56
4
Elahe
[ زِندِگی خواب ِ خُوُشی بُوُد ؛ کِه تَعبیر نَشُد ] × [ ]
Elahe
18 آذر - 13:31
4
Elahe
Elahe
17 آذر - 22:37
4
Elahe
شَب بِه گُلِستان تَنها مُنتَظِرَت بُوُدَم 8)) ~ [ @negar93 ]
Elahe
16 آذر - 15:52
4
Elahe
تا بَلَد نَشُدیم سَرِ کَچَل ِ خُوُدِمُوُن ُ دَوا کُنیم ؛ واسِ کَسـی نُسخِه نَپیچیم لُطفاً ~ [ ]
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15