گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
1977 بیپ
مادام
0.9 بیپ در روز
28411 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
1 ساعت و 46 دقیقه
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
می نوشم ولی از اشک، پرشده است . .⇣⇣ ⇣⇣
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
18 ساعت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
اون یـِ شده بود چون.... چون من دوسِش نَداشتَم .⇣⇣ ⇣⇣
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
22 مهر - 00:08
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ... [ ] ..
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
21 مهر - 23:25
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من موقع ِصدات از تلویزیون ... 8 - ) [ ]
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
20 مهر - 18:22
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دیر است که پیامی نفرستاد ... و کلامی نفرستاد [ ]
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
19 مهر - 20:07
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من و از تو؟؟؟ ... چه خنده داری : - j
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
6 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
شبیه است به شب ، اما نه! . . .شب که اینقدر نباید به بکشد ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
5 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
صدای [ ].... : |
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
4 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
نشستم خوردم، گفتم، شاملو خواندم.... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
3 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
سخت است این‌که از "تو"،از "خودم"...از این "نفس کشیدن اجباری" ، از " "☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
2 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
.... بسیار دار : دی ..
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
1 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
; ; ) نگاهم محو چشمانت .. بـرایـت شـعـر میخوانم . . . [ ] ☟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15