گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
1971 بیپ
مادام
0.9 بیپ در روز
28411 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
6 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
شبیه است به شب ، اما نه! . . .شب که اینقدر نباید به بکشد ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
5 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
صدای [ ].... : |
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
4 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
نشستم خوردم، گفتم، شاملو خواندم.... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
3 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
سخت است این‌که از "تو"،از "خودم"...از این "نفس کشیدن اجباری" ، از " "☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
2 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
.... بسیار دار : دی ..
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
1 خرداد
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
; ; ) نگاهم محو چشمانت .. بـرایـت شـعـر میخوانم . . . [ ] ☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
ای شده با . . تلخ است تو را از دهن افتاده ببینم ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
یک عمر به سوختم و آه . . روزی که لب آورد ببوسم شد ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
پاسخ بده اینهمه چرا من؟ . . . . . تا دهم از همه چرا تو! .. ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
در کوی تو و از روی تو : - j . . . گرگ دهن آلوده یوسف ندریده :/ ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دیدی که نیست تنها بدون من. . [ ] ... ☟☟ .. .. ☟☟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15