گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Elahe
1468 بیپ
مادام
1.1 بیپ در روز
77771 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Elahe
5 ساعت
4
Elahe
آدَم کِه دِلَش بِگیرَد ؛ دَردَش را بِه کُدام پَنجِرِه بِگُوُیَد کِه دَهانَش پیش ِ هَر غَریبِه ای باز نَشَوَد ؟ ~ [ @GomGoor ]
Elahe
11 ساعت
4
Elahe
هَر کُجا باشی ؛ بَهار هَمانجاست ~ [ ]
1 نظر
bimo player El_NaaaZ RSJ62 mehran97 empty_x ssina encouraging tanaz3553 leo1987 culprit 25X GomGoor
Elahe
2 فروردین - 15:51
4
Elahe
مَن تا اَلان فِک میکَردَم یِکی از کاربَرا مُتاهِل ِ ؛ یَعنی تُو بیپاش ُ کامِنتاش اینجُوُر اِذعان میکَرد ؛ اَلان اِنگار مُجَرَد شُدِه ؛ تَغییر اَکانت اینجا مَلمُوُس ِ وَلی تَغییر کاربَری ِ شَخصیَتی دیگِه واوِیلاس؛
58 نظر
bimo player arshya El_NaaaZ hollyman 1900 mehran97 bardia2020 ssina zahra7631 encouraging zr79 culprit 25X Sangdel jodaei GomGoor
Elahe
2 فروردین - 10:56
4
Elahe
بیا بی خَبَر ؛ بِه خواب ِ هَفت سالِگی بَرگَردیم 8)) ~
Elahe
1 فروردین - 07:55
4
Elahe
~ [ آمَد بَهار جان ها ] 8)) ~
12 نظر
bimo player El_NaaaZ _mehD hollyman 1900 _Morfin_ Money Colonel mehran97 ameer bardia2020 ssina zahra7631 encouraging Meshkaat_213 25X Sangdel GomGoor SHaBnAmI nikoo07
Elahe
29 اسفند - 11:33
4
Elahe
حَلالَم کُن 8)) کار ِ جَدید ِ چاووشی جان ِ جانان َ م 8)) ~ [ ]
goo.gl/7BZcjJ
Elahe
28 اسفند - 12:15
4
Elahe
مُوُلانا جان این وَقتا می فَرمایَند کِه ؛ اَز هَر چِه خُوُرَند کَم شَوَد ؛ جُز غَم ِ تُوُ 8)) ~ [ @El_NaaaZ ]
Elahe
27 اسفند - 13:09
4
Elahe
دُوُست داشتَنَت را اَز سالی بِه سال ِ دیگَر جابِجا می کُنَم ~ [ ]
Elahe
26 اسفند - 13:08
4
Elahe
حِس ِ خُوُشبَختی واس ِ مَن اَلان این کِه 8)) خواهَرزادَه َم واس ِ اَوَلین بار دار ِ تَنهایی اَز تِهران میاد پیش ِ خالِه اِلهِه ِ گُوُگُوُلیش 8)) ~
8 نظر
bimo player hollyman 1900 RSJ62 Colonel _SaHaR mehran97 bardia2020 gartaltiraxtur ssina zahra7631 negar93 dolfin TADAEI _mah_ zr79 culprit 25X Sangdel FaKe-men maryam_1900 elahezohreh
Elahe
25 اسفند - 21:34
4
Elahe
اِمشَب اَز اُوُن شَباس کِه بایَد اِمام رِضا رُوُ بِه جان ِ جَوادِش قَسَم داد 8)) عِید ِ اَهلِش هَپی مَپی ُ ایناا 8)) ~
11 نظر
bimo player El_NaaaZ hollyman 1900 _Morfin_ Night_Star RSJ62 tiki donyaye_talkh mehran97 ameer bardia2020 ssina STAR007 zahra7631 tanaz3553 negar93 dolfin TADAEI _mah_ Meshkaat_213 culprit 25X
Elahe
25 اسفند - 12:21
4
Elahe
کَـسی سُراغ نَداری تُوُ را بِه مَن بِرِسانَد ؟ ~ [ @maryam33 ]
Elahe
24 اسفند - 13:58
4
Elahe
بِدُوُن ِ شَرح 8)) ~
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15