گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Elahe
1210 بیپ
مادام
1.7 بیپ در روز
76318 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Elahe
29 اردیبهشت - 19:41
4
Elahe
کارشِناسانِ سیاسیِ 8) بِه جانِ فَرُخ :/ اِطلاعاتِ سیاسی تُوُن ُ بَعد اَز اِنتِخابات ُ جَوّ ِ باحالِش دَر اِختِیار ِ ما قَرار نَدین مَدیُوُنین : | اَگِه دَر تَوانِتُوُن نیس × لُطفاً بیپِ عاجِقانه ُ لاوُتُوُن ُ بِتِرِکُوُنین 8)
Elahe
20 اردیبهشت - 21:37
4
Elahe
سَلام ُ ایناا 8) تچَکُراتِ بیشُمار اَز رُفقایِ جان بابتِ لُطفی کِه مَن داشته نُ تَوَلُدَم ُ تَبریک گُفتن ~ چِه بِه دِل ؛ چِه بِه عِینِ ~ تَوَلُدِ اُردیبهشتی ها هَپی مَپی ُ ایناا 8)) خاصِ 8)) ~ [ @bardia2020 ؛ @amiiir ؛ @maryam3 ]
dl.pop-music.ir/music/Bahman91/Mehdi%20Yarrahi%20-%20Men%20....mp3
Elahe
11 اردیبهشت - 18:51
4
Elahe
با تُوُاَم ~ ناب تَرین قِبلِه صِدا کُن مَرا ~ [ ]
Elahe
10 اردیبهشت
4
Elahe
سُپُردَم قَلب َم دَستِ تُوُ میدُوُنم ~ [ کِه یادِت بِهتَرین تَسکینِ دَردام ِ ] ~ تُوُ این دُنیا هَمین کِه عاشِقِت باشَم ~ تَصَوُر می کُنَم ~ دُنیا تُوُ دَستامِ 8)) ~ [ ]
dl.pop-music.ir/music/1393/Ordibehesht/Fereydoun%20Asraei%2....mp3
Elahe
10 اردیبهشت
4
Elahe
آقا این بَردیا تُوُ این کِسـادی ِ بازارِ تَوانِش 9 شُد : | حالا تا تَوان ِ مُبارکَم ُ بِه 5 نروسُوُنَم وِل کُنِ فَرُخ نیستم :/ بَردیا سَرانه ِ بیپات دَر رُوُز چَنتاس ؟ : |
37 نظر
maryam33 GHazal_JOOON hollyman MOHAMMAD-P arna reza15 _SaHaR mehran97 bardia2020 gartaltiraxtur Pashaa STAR007 zahra7631 Milad_Lord lily-lady negar93 leo1987 ARTZ niatia nasser0111 25X FaTeMe-HhH s-a-n-aaa-z TARANUM
Elahe
1 اردیبهشت
4
Elahe
در A woman
اُردیبهشت را بایَد رُوُیِ دُوُرِ آهِستِه زِندِگی کَرد ~ مُلایِم ~ آرام ~ یَواش ~ [ ]
Elahe
30 فروردین
4
Elahe
حَبیب جان این وَقتا میگُفت ~ [ مَن اَز اُوُ خاطِرِه دارَم ] 8) یِه هَپی مَپی بِه رُفقایِ بامَرامِ خُوُدَم 8)) ~ [ @maryam33 ؛ ">@leo1987 ؛ @sara_perspolisi ]
ch.japanmusic.ir/wp-content/uploads/2016-2/ashegham.mp3
Elahe
25 فروردین
4
Elahe
پِدَرَم فَقیر بُوُد × پِدَربُزُرگ َم هَم × مَن فَرزَندی نَدارَم ~ شایَد ؛ فَقر تَمام شَوَد ~ [ ]
Elahe
25 فروردین
4
Elahe
یِه دَستی تِکُوُن بِدین ببینیم زِنده این : |
23 نظر
bimo maryam33 GHazal_JOOON rOya__ MOHAMMAD-P farzad74 Colonel reza15 _SaHaR mehran97 empty_x amiiir bardia2020 -saisar- STAR007 zahra7631 Milad_Lord negar93 leo1987 farid0611 ARTZ TADAEI b1994 25X
Elahe
7 فروردین
4
Elahe
با صِدای بُلَند بِگُوُ 8)) ~ [ تَمام ِ عُمر ُ کِنارِ مَن باش ؛ دیوُوُنِگی کُن ~ بَرات میمیرَم ~ [جایِ دُوُتامُوُن ~ تُوُ زِندِگی کُن ] ~ بِه یادِ مُرتِضی ِ عَزیز ... ~ سالِ نُوُ هَمِه رُفَقا بِه شِدَّت هَپی مَپی ُ ایناا 8)) ~
dl.pop-music.ir/music/Esfand92/Various%20Artists%20-%20Fasl....mp3
Elahe
27 اسفند
4
Elahe
دیوانِه ها بِه ~ [ لُطفِ خُدا ] ~ غالِباً خُوُش َند ~ [ ]
Elahe
27 اسفند
4
Elahe
دُرُستِ سال دارِ تمُوم میشِ ؛ وَلی رِفاقَت کِه تَمُوُمی نَدارِ 8) تَوَلُّدِت هَپی مَپی ُ ایناا میلادِ عَزیز 8)) ~ [ @Milad_Lord ]
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15