گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Elahe
1173 بیپ
مادام
2 بیپ در روز
76150 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Elahe
26 دی - 16:30
4
Elahe
فال آمَد کِه ~ [ بُوُی ِ بِهبُوُد زِ اُوُضاعِ جَهان می شِنَوَم ] ~ ماندِه اَم کِشوَرِ مَن جُزءِ جَهان نیست چِرا ؟ × [ @reza15 ]
Elahe
25 دی - 21:07
4
Elahe
تُوُ ~ فَقَط چُرُوُکِ دَرد را اُتُوُ بِزَن ... × [ @hollyman ]
Elahe
24 دی - 20:21
4
Elahe
یادِتُوُنِ بَچِه بُوُدیم زِیاد اَز عِبارَتِ [ آیینِه ] اِستِفادِه میکَردیم 8) حالا مَن بِهِت میگَم ؛ هَر وَقت دیدی طَرَفِت تا خِرخِرِه تُوُ دُوُ دُوتا چارتایِ خُودِش مُونده ُ واسِ تُو نُسخِه میپیچِه هَمین ُ بگوُ ~ تازِه نُوُستالِژیکَم هَست؛
Elahe
24 دی - 14:43
4
Elahe
بِه مَحضِ دیدَنَت اَز جای بَرخیزَند بیماران ~ بَنا شُد با تَماشایِ ~ [ تُوُ ] ~ طِبِ دیدِه دَرمانی 8)) ~ [ @negar93 ]
Elahe
24 دی - 09:58
4
Elahe
هَمیشِ تِعدادی آدَمِ کُوُتَه فِکر × کَج فَهم × مَجهُوُل الحال × دُوُر ُ بَرتُوُن بِذارین بِمُوُنَن ؛ تا مُدام بِه خُوُدِتُوُن بِگین ~ نَبایَد عِینِ اُوُنا شی × [ ]
Elahe
24 دی - 09:53
4
Elahe
بِه خِیر می شَوَد این صُبح هایِ دِلتَنگی × بِبین ؛ کِه رُوُشنَ م اَز یادِ خُوُبِ لَبخَندَت ~ [ ]
Elahe
23 دی - 17:01
4
Elahe
هَر کِه دارَد هَوَسِ دَربِه دَری ~ بِسمِ ا... ~ [ ]
Elahe
17 دی - 19:19
4
Elahe
زِیاد اُمید نَدارَم کِه اَز تَپیدَنِ قَلبَم ~ گُلی دُوُبارِه بِرُوُیَد ؛ مَگَر بَهار کِه سَر شُد کِنارِ سَنگِ مَزارَم × دِلی دُوُبارِه بِکارید ~ [ ]
Elahe
17 دی - 11:27
4
Elahe
میگُفت ؛ خُوُب َ ست کِه بَرگَشتی ~ این شِعر ؛ جُنُوُن کَم داشت ~ [ ]
Elahe
1 دی 95
4
Elahe
اُمید ~ هیچ فِکرشُ می کَردی یِه رُوُز با خُوُندَنِ پُستِت ؛ اِلهِه اَشکِ ش دَربیاد × اُمید این رُوُزا زیاد بِهِم میگَن بِمیرَم واسَت × وَلی مَردی بِه زِندِه بُوُدنِ ؛ بِه کِنارِت بُوُدنِ ~ پَس زِندِه باشی واسَ م رَفیق ... ~ [ @bimo ]
Elahe
1 دی 95
4
Elahe
سَلام بِهتَرینایِ الِههِ ناز ~ دیدین آدَم گاهی وَقتا تُو اُوجِ مَصائِبِ ش × یِه دِلخُوُشی کُوچیک واسَ ش قَدِ یِه دُنیا می اَرزِه ؟ هَمِه تَسلیَت گُفتَناتُوُن عِینِ هَمُون آب ِ رُ آتیشی کِه شایَد هیچ وَقت خامُوش نشِ× وَلی تَسکینِ ت میدِه ~
1 نظر
bimo mim_kaf maryam33 FereshtexX arshya kimiya73 Mohamad_Y IIVII GHazal_JOOON hollyman jOoOojoO vahid021 R74 raha1996 reza15 mehran97 yasamin-h AmIr_H_GHaseMI _Ali-Reza_ amiiir bardia2020 MAHDIPOROO gartaltiraxtur NikOoo
Elahe
12 آذر 95
4
Elahe
سَلام ُ ایناا 8) چِطُوُر مِطُوُرین رُفَقایِ رُوُزهایِ خُوُب 8)) ~ شاعِر میگِه ~ [ اَصلاً حَواسَت هَست ؛ چِقَدر نیستَم ] ~ [ ]
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15