گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Elahe
1205 بیپ
مادام
1.8 بیپ در روز
76413 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Elahe
1 اردیبهشت - 14:12
4
Elahe
در A woman
اُردیبهشت را بایَد رُوُیِ دُوُرِ آهِستِه زِندِگی کَرد ~ مُلایِم ~ آرام ~ یَواش ~ [ ]
Elahe
30 فروردین - 19:37
4
Elahe
حَبیب جان این وَقتا میگُفت ~ [ مَن اَز اُوُ خاطِرِه دارَم ] 8) یِه هَپی مَپی بِه رُفقایِ بامَرامِ خُوُدَم 8)) ~ [ @maryam33 ؛ ">@leo1987 ؛ @sara_perspolisi ]
ch.japanmusic.ir/wp-content/uploads/2016-2/ashegham.mp3
Elahe
25 فروردین - 15:14
4
Elahe
پِدَرَم فَقیر بُوُد × پِدَربُزُرگ َم هَم × مَن فَرزَندی نَدارَم ~ شایَد ؛ فَقر تَمام شَوَد ~ [ ]
Elahe
25 فروردین - 14:53
4
Elahe
یِه دَستی تِکُوُن بِدین ببینیم زِنده این : |
23 نظر
bimo maryam33 rOya__ MOHAMMAD-P farzad74 Colonel reza15 _SaHaR mehran97 empty_x amiiir bardia2020 -saisar- STAR007 zahra7631 Milad_Lord negar93 leo1987 farid0611 ARTZ TADAEI b1994 25X FaTeMe-HhH
Elahe
7 فروردین
4
Elahe
با صِدای بُلَند بِگُوُ 8)) ~ [ تَمام ِ عُمر ُ کِنارِ مَن باش ؛ دیوُوُنِگی کُن ~ بَرات میمیرَم ~ [جایِ دُوُتامُوُن ~ تُوُ زِندِگی کُن ] ~ بِه یادِ مُرتِضی ِ عَزیز ... ~ سالِ نُوُ هَمِه رُفَقا بِه شِدَّت هَپی مَپی ُ ایناا 8)) ~
dl.pop-music.ir/music/Esfand92/Various%20Artists%20-%20Fasl....mp3
Elahe
27 اسفند
4
Elahe
دیوانِه ها بِه ~ [ لُطفِ خُدا ] ~ غالِباً خُوُش َند ~ [ ]
Elahe
27 اسفند
4
Elahe
دُرُستِ سال دارِ تمُوم میشِ ؛ وَلی رِفاقَت کِه تَمُوُمی نَدارِ 8) تَوَلُّدِت هَپی مَپی ُ ایناا میلادِ عَزیز 8)) ~ [ @Milad_Lord ]
Elahe
23 اسفند
4
Elahe
رَشت 8) میدُوُن بُُزُرگ 8)) هَمین اِمرُوُز ~ حِسِ غَریب ُ دُوُست داشتَنیِ دَم عِید 8)) ~ [ ]
Elahe
23 اسفند
4
Elahe
اَز بَچِگی اِسفَند ُ خیلی دُوُس میداشتَم 8) اَصلاً جُزوِ ماه هایِ سال بِه حِسابِش نِمی آوُردَم 8) خُداییش عِین لَحظِه تَحویلِ سال میمُوُنِ ؛ یِه حِسِ دُوُگانِگی ~ آغاز ُ پایان ~ [ ]
Elahe
22 اسفند
4
Elahe
تُوُ را بِه خُدا بُگذارید ~ هَر کَـس هَرچِه دَلَش خواست ~ لااَقَل بِه خواب بِبینَد ~ [ ]
Elahe
22 اسفند
4
Elahe
~ [ تُوُ ] ~ اَز زَمان ِ تَوَلُّد دَرُوُنِ مَن بُوُدی 8) وَگَرنَه عِشق کِه اینقَدر اِتِّفاقی نیست 8)) ~ [ ]
Elahe
22 اسفند
4
Elahe
باوَر کُن ؛ بِه قِیمَتِ سِپید شُدَنِ مُوُهایَم تَمام شُد × اَمّا آمُوُختَم ~ [ نالِه َم ؛ سُکُوُت ] ~ [ گِریِه َم ؛ لَبخَند ] ~ [ وَ تَنها هَمدَمَ م خُداست ] ~ [ @bardia2020 ]
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15