گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Elahe
1200 بیپ
مادام
1.8 بیپ در روز
76448 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Elahe
27 اسفند - 16:32
4
Elahe
دیوانِه ها بِه ~ [ لُطفِ خُدا ] ~ غالِباً خُوُش َند ~ [ ]
Elahe
27 اسفند - 16:11
4
Elahe
دُرُستِ سال دارِ تمُوم میشِ ؛ وَلی رِفاقَت کِه تَمُوُمی نَدارِ 8) تَوَلُّدِت هَپی مَپی ُ ایناا میلادِ عَزیز 8)) ~ [ @Milad_Lord ]
Elahe
23 اسفند - 17:48
4
Elahe
رَشت 8) میدُوُن بُُزُرگ 8)) هَمین اِمرُوُز ~ حِسِ غَریب ُ دُوُست داشتَنیِ دَم عِید 8)) ~ [ ]
Elahe
23 اسفند - 17:29
4
Elahe
اَز بَچِگی اِسفَند ُ خیلی دُوُس میداشتَم 8) اَصلاً جُزوِ ماه هایِ سال بِه حِسابِش نِمی آوُردَم 8) خُداییش عِین لَحظِه تَحویلِ سال میمُوُنِ ؛ یِه حِسِ دُوُگانِگی ~ آغاز ُ پایان ~ [ ]
Elahe
22 اسفند - 20:59
4
Elahe
تُوُ را بِه خُدا بُگذارید ~ هَر کَـس هَرچِه دَلَش خواست ~ لااَقَل بِه خواب بِبینَد ~ [ ]
Elahe
22 اسفند - 19:51
4
Elahe
~ [ تُوُ ] ~ اَز زَمان ِ تَوَلُّد دَرُوُنِ مَن بُوُدی 8) وَگَرنَه عِشق کِه اینقَدر اِتِّفاقی نیست 8)) ~ [ ]
Elahe
22 اسفند - 19:37
4
Elahe
باوَر کُن ؛ بِه قِیمَتِ سِپید شُدَنِ مُوُهایَم تَمام شُد × اَمّا آمُوُختَم ~ [ نالِه َم ؛ سُکُوُت ] ~ [ گِریِه َم ؛ لَبخَند ] ~ [ وَ تَنها هَمدَمَ م خُداست ] ~ [ @bardia2020 ]
Elahe
21 اسفند - 18:53
4
Elahe
فال گِرِفتِه َم ~ نَوازِش ِ دَستانَت می آیَد ~ [ @tanaz3553 ]
Elahe
21 اسفند - 18:38
4
Elahe
هِزار بَه بَه ُ ا... اَکبَر ُ اَحسَنت ~ بِه حُسن ِ خِلقَت ِ پَروَردگار ِ آغُوُشَت 8)) ~ [ @negar93 ]
Elahe
21 اسفند - 18:27
4
Elahe
بِه چِه کَـس بایَد گُفت ؟ با تُوُ اِنسانَم ُ خُوُشبخَت تَرَم ~ [ @vahidmp ]
Elahe
21 اسفند - 17:57
4
Elahe
گُوُرِ پِدَر ِ دُنیا ~ دَرگیر ِ خُوُدَم بُوُدَم 8)) ~ [ @ARTZ ]
Elahe
29 بهمن
4
Elahe
بُگذار تا بِبُوُسَمَت 8) هَمِه حَواسِشان بِه جُمعِه َ ست 8)) ~ [ @Meshkaat_213 ]
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15