گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
fandoghi...!
6800 بیپ
manetanha1375.blogfa.com/
مادام
3.9 بیپ در روز
68867 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
fandoghi...!
13 آذر 95
4
fandoghi...!
چِشمآنَمـ دَر حَسرِت دیدآرَت اَمآ نیست اُمیدی ! (:
fandoghi...!
13 آذر 95
4
fandoghi...!
من را شَــمـعـدانـی‌ئـی بِـدان در گــُلـدانـی کـوچَـک کـه بـیـشـتـر از آبــــــ و آفـتـاب بــه تـــو نــیـاز دارد...
fandoghi...!
13 تیر 95
4
fandoghi...!
در استجـآبـت کـدآمـ آرزو ... از مـن , گـرفـته انـد تـورآ...؟!
fandoghi...!
13 تیر 95
4
fandoghi...!
َ
fandoghi...!
12 تیر 95
4
fandoghi...!
چِشم هاى سیاهِ تو خآورمیانِه ى دوم است .. یِک دنیا براى تَصرُفَش نَقشه مى کِشند و مَن… سرباز بى چاره اى کِ در مرز پِلک هاى تُـو جآآن مى دهم
fandoghi...!
12 تیر 95
4
fandoghi...!
حَقیقَت این است ...
3 نظر
maryam33 -ataa- 025100 AM-mad farzad74 Zahra_L vahid021 saber698 milgerd mohammad051 porachoo1 raha1996 negar-m-asali-m negar93 elham21 _mah_ fatemeh_t LOUIS 25X Yz_Q FaTeMe-HhH sara1363
fandoghi...!
12 تیر 95
4
fandoghi...!
قَهر می کُنیم تآ بِفَهمآنیم دوستَش دآریم گِریه می کُنیم تآ بگوییم دوستش دآریم می رَویم تآ بِفهمد دوستش دآریم خِیلیهآ عآشِقند .. . امآ شآید مترجمآن خوبی نبآشَند کآش دوستَت دآرم ، همآن دوستت دآرم سآده بود
fandoghi...!
2 تیر 95
4
fandoghi...!
یـوسف بـه ایـن رهـآ شـدن از چـآه دل مبـند, ایـن بآر میـبرنـد کـه زنـدآنـی ات کنـند.
fandoghi...!
2 تیر 95
4
fandoghi...!
َ
fandoghi...!
31 خرداد 95
4
fandoghi...!
مَــــن هَــمــونْ دُخــتَــرْ ی اَم کِــهـ هیــچـکَــس دوسِــشـ ندآرهـــــ(:
fandoghi...!
26 خرداد 95
4
fandoghi...!
جـآی عجیبـی اسـت اینجـآ ... هـرکـس شلـیک میکنـد خـودش کشتـه میشـود
fandoghi...!
26 خرداد 95
4
fandoghi...!
حـسود نیستـمـ امـآ کـسی بـه غیـر از خـودمـ ... غلط کنـد کـه بخـوآهـد رقیـب مـن بآشد! 8))
نظر
maryam33 masoud66 peymannn farzad74 nobarevafa Money vahid021 13-13jk Mr_A milgerd pegi1D raha1996 MAHDIPOROO negar-m-asali-m -saisar- _mah_ wolf7 Elahe-Naaz cOol_ s4h4r fatemeh_t _StaRk_ FaTeMe-HhH abcdef_gh
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15