گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
طِبق قـــــانـــوטּ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

Divoone haye bipfa

گروه عمومی · 931 کاربر · 7080 بیپ

ارسال به Divoone haye bipfa

::شـــــایان::
26 آبان - 18:30
5
::شـــــایان::
: مغرور: مغرور
::شـــــایان::
26 آبان - 18:28
5
::شـــــایان::
: مغرور: )
::شـــــایان::
25 آبان - 17:14
5
::شـــــایان::
::شـــــایان::
23 آبان - 15:36
5
::شـــــایان::
خـــدا را چه دیدی شـــاید دوام آوردم ! هر تمــام شدنی که مرگ نیــست !؟ گاهـــی میتوان کنارِ یک پنـــجره سیگـــــــــار به دست و منتــظر “پوســــید” …
::شـــــایان::
22 آبان - 18:24
5
::شـــــایان::
::شـــــایان::
19 آبان - 16:37
5
::شـــــایان::
دِلــَمـ گــِــرِفــتـهـ...: - s
6 نظر
Ishq_Mamno saber698 elham21 shiva_naz wolf7 sara_perspolisi dok
::شـــــایان::
16 آبان - 15:46
5
::شـــــایان::
::شـــــایان::
16 آبان - 14:42
5
::شـــــایان::
لبخــــــــــند اجبــاری...
::شـــــایان::
15 آبان - 18:02
5
::شـــــایان::
... لعنــــَــتــی...
::شـــــایان::
14 آبان - 18:38
5
::شـــــایان::
لعنـــَت بـــه ایــــــــــن شــــَبــا...
::شـــــایان::
12 آبان - 19:53
5
::شـــــایان::
زنــــدگــــی یـــک فَهــم اَســـت...
::شـــــایان::
12 آبان - 19:27
5
::شـــــایان::
اولین بار بود که از ســـــــیگار متنفر شدم ...وقتی دیدم لبانت بوی سیــــگار میدند...در حالی که تو سیگاری نیستـــی...
نظر
saber698 arna shiva_naz dok
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15