گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
محکامه
1411 بیپ
مادام
1.2 بیپ در روز
22378 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
محکامه
27 خرداد - 16:31
2
محکامه
میان خطوط دنیا گم شده ام! اما دلم عجیب قرص است... میدانم رهایم نمیکنی؛ این را از لبخندی میگویم، که هر شب، خوابهایم را روشن میکند، و دلم را گرم! میشود دوباره پیدایم کنی؛ خدا؟؟
محکامه
7 خرداد
2
محکامه
یڪ روز دیڪَر یڪ برڪت دیڪَر و فرصت دیڪَر براےزندڪَي خداے مهربانم ترا سپاس بخاطر روزےدیڪَر و آغازے نو روزتون شاد دلتون گرم .. طاعات قبول حق
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
@medadrangi123 دوستی یک اتفاق است و جدایی یک قانون!! کاش هیچ اتفاقی منجر به قانون نشود... 
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
@25X این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می سازند  بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می دهد.
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
@Colonel شاد ماندن به هنگامیکه انسان در گیرودار کارهای ملال آور و پر مسئولیت است ، هنر کوچکی نیست. نیچه
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
@bardia2020 گاه لازم است که انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينائي زدن نيز نوعي خوشبختي است. نيوتن
محکامه
2 خرداد
2
محکامه
@gartaltiraxtur خدا هرگز وعدۀ آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز، و قلب همیشه رها از آلام را نداده است. بلکه او وعدۀ عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانۀ خود را داده است...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15