گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Fтмω-
18 بیپ
مادام
0 بیپ در روز
4976 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
Fтмω-
4 آبان
1
Fтмω-
در ..MemorY-
هـَوام از نـفـس ـهات دآره جـون میـگیره .. نـفـس میـکشَـم تـا [ خـیالِـت ] نـَمـیـره ..
Fтмω-
30 مهر
1
Fтмω-
در ..MemorY-
نـَه مــیگویــی ، نـَه مـــیدآنـَـم کـجـآ مـانــدَم .. کجـآ هَســتی ..
Fтмω-
24 مهر
1
Fтмω-
در ..MemorY-
اگــر گــُم کــرده اَم خــود رآ .. مَــرا دَر گــِریه پــیـدا کــُن ..
Fтмω-
23 مهر
1
Fтмω-
در ..MemorY-
خــَزان مـنـَـم کـِه غـرقِ بــارآنــم ..
Fтмω-
7 مهر
1
Fтмω-
در online
تولدت مبارک مَن -.- ..
Fтмω-
28 اردیبهشت
1
Fтмω-
در online
حـال و هَـوآیِ مـن .. تـآ برنــگردی ، برنمیـگـردهـ ..
Fтмω-
5 آبان 95
1
Fтмω-
در ..MemorY-
یـه عـآلَمـه دوسِـت دآشتـَم .. بـآت بـودم توو یـه عـآلمِ دیــگه .. اما زَدی زیــرِ قولات کـه شـدم یـه آدم دیــگه .. بــخوای برگـردی یه عالَـمه دیـره ..
Fтмω-
9 خرداد 95
1
Fтмω-
در ..MemorY-
شَب ـآ تـَرسیــدی زُل بـِـزَن از پـَنجــَرَت بـه مــآه ..
Fтмω-
8 خرداد 95
1
Fтмω-
در ..MemorY-
عآشــقِ تو بــودَم وَلی نَــه عآشــقی کهـ بیــآی و بِبــینی نبآشــه دیــگه .. عِشــقت وآسَم نَـقـاشی میشـه .. تو ذهـنَم فهمیـدَم نبآشــی میشـه ..
Fтмω-
26 اردیبهشت 95
1
Fтмω-
در ..MemorY-
تَنـــهآ چــیزی کهـ نَـــدارمــ , حَــسرتِ دیــروزهـ (: ..
Fтмω-
18 بهمن 94
1
Fтмω-
در ..MemorY-
کِــنآر مَــن کــه راآاه مــیری , بـه دُنیـآاآم اِعتـــبآر میــدی ..
Fтмω-
14 بهمن 94
1
Fтмω-
در ..MemorY-
اون ـکه خـَنــدَش رو دیــوآرِـه , طـَــرح تـصــویـر مَـن ـه ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15