گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
M.Y
4272 بیپ
موسیو
2.4 بیپ در روز
310418 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
M.Y
27 مرداد - 03:48
10
M.Y
گوشای من کر شد لا به لای نعره هام ..
نظر
mitto player parmin fakhteh farzad74 paria_p empty_x AmIr_H_GHaseMI elham21 GhBL b1994 marrd john_Wayn mahsh dok
M.Y
26 مرداد - 00:36
10
M.Y
کتاب خوندن بعد بیگانه کامو ترسناک شده برام ..
21 نظر
maryam33 player Eeva saqi Fadaei parmin fakhteh empty_x golabatoon lily-lady GhBL wolf7 EMD sara_perspolisi mahsh
M.Y
25 مرداد - 15:27
10
M.Y
دارا المجانین نسل چهار بعد انقلاب تا حد انفجار پُر
نظر
player Eeva Fadaei rOya__ fakhteh empty_x NikOoo elham21 sara_perspolisi dok
M.Y
24 مرداد - 14:06
10
M.Y
بـپا دفعه بعد اسممو تو میاری کو ـنــی .. توهم زدی فکر کردی که زیادی خوبی
2 نظر
maryam33 hany Fadaei rOya__ fakhteh empty_x sonia1 NikOoo wolf7 EMD sara_perspolisi dok rahaomi
M.Y
22 مرداد - 01:14
10
M.Y
از اقبال بد سهم من شد وطنی با آن هم وطنان که خشک مغز بودند ، عمری که در کنار مشتی جاهل به اندوه گذشت آنان که با قیافه ای حق به جانب عقیده خود را به دیگران تحمیل میکردند .. گویا احترام به عقاید دیگران برایشان معنایی ندارد
نظر
maryam33 newsaha hany Fadaei parmin fakhteh AFSoONGaR Money _SaHaR empty_x sonia1 NikOoo lily-lady GhBL wolf7 EMD sara_perspolisi NEEL dok Arr0miii
M.Y
20 مرداد - 01:53
10
M.Y
You left me for somebody else now ..
نظر
MOJTABA-M newsaha meti_si Fadaei msit723 parmin rOya__ timsar AFSoONGaR Money kamran410 empty_x bi-ehsaas NikOoo GhBL EMD mahsh dok
M.Y
17 مرداد - 17:21
10
M.Y
به خودم میگم ببین چه بازیچه شدی دل لعنتیو هر کاری میکنی راضی بشو نیست ، همه چیو باختی تازه فهمیدی زندگی بازیه تو نیست
نظر
romina Eeva Fadaei msit723 parmin ronika rOya__ fakhteh jOoOojoO AFSoONGaR arash6009 Money SACHLiiii kamran410 empty_x AmIr_H_GHaseMI sonia1 NikOoo _mah_ 25X sara_perspolisi dok
M.Y
16 مرداد - 11:30
10
M.Y
: سوت
M.Y
15 مرداد - 01:53
10
M.Y
بد دهنم بهتره ..
3 نظر
msit723 fakhteh nazmehr AFSoONGaR arash6009 Money kamran410 _SaHaR empty_x sonia1 _Ali-Reza_ lily-lady calprit sara_perspolisi dok
M.Y
14 مرداد - 02:50
10
M.Y
بی فایده ، مثل جمله های قصار رو دیوار توالتی ..
3 نظر
kimiyagar Fadaei msit723 parmin rOya__ fakhteh AFSoONGaR arash6009 molae Money _SaHaR empty_x _Ali-Reza_ bi-ehsaas calprit sara_perspolisi minty dok
M.Y
13 مرداد - 01:34
10
M.Y
دیکتاتوری چی هست اصن : -؟ نسل ما که از این چیزا ندیده خدا رو شکر
نظر
maryam33 Eeva msit723 parmin fakhteh AFSoONGaR arash6009 Money 0z0 mohammad051 _SaHaR empty_x _Ali-Reza_ GhBL zeinab20 sara_perspolisi dok
M.Y
12 مرداد - 02:35
10
M.Y
وقتی که فراموش نمیشه ضعف از منه ..
نظر
romina Eeva kimiyagar msit723 parmin rOya__ fakhteh AFSoONGaR arash6009 Money _SaHaR empty_x sonia1 _Ali-Reza_ GhBL EMD sara_perspolisi minty
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15