گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Reza.Saei
1801 بیپ
ghamginoasheghane.blogfa..
موسیو
1.2 بیپ در روز
26852 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی مطمئن باش قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
به کوتاهی لحظات با تـــــو بودن منگر ...!!! به وسعت لحظه هایی نگاه کن که به یــــــادت هستم ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
تمام مرا با خود برده ای !!! نمی دانم ... کجایم ... کدام سو ... بدنبال چه می گردم ... خــــــــودم یـا تـــــــــو ......
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
شاید تکراری باشد ولی گاهی بعضی چیزها ارزش هزاران بار تکرار را دارند ، تکرار میکنم و تکرار میکنم : دوستت دارم ...
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
گفته بودی سهراب ...
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
تو مرا یاد کنی یا نکنی ... باورت گر بشود‌ ، گر نشود ... حرفی نیست ... اما...!!!
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
چه کسی میداند ...؟؟؟
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
فنجان خالی من و فال و طالع من ....
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
خدایا اگه من نبودم دنیات عقده هاشو سر کی خالی میکرد ...
Reza.Saei
27 فروردین 95
2
Reza.Saei
در happy
از پشت این همه فاصله ... از پشت این همه حرف
Reza.Saei
27 فروردین 95
2
Reza.Saei
در happy
ﻣﯿﺘــﺮﺳــﻢ … ﮐﺴـﯽ ﺑــﻮﯼ ِ ﺗﻨـﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿــﺮﺩ ... ﻧﻐﻤــﻪ ِ ﺩﻟـﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨــﻮﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺧــﻮ ﺑﮕﯿــﺮﯼ ﺑﻪ ﻣـــﺂﻧـﺪﻧـﺶ !!! ﭼـﻪ ﺍﺣﺴــﺂﺱ ِﺧـﻂ ﺧﻄــﯽ ﻭ ﻣﺒـﻬـﻤـ ﯾﺴـﺖ !!! ﺍﯾــﻦ ﻋــﺂﺷﻘــﺂﻧـﻪ ﻫــﺂﯼ ﺣﺴــﻮﺩ ﻣــﻦ ....
Reza.Saei
27 فروردین 95
2
Reza.Saei
در happy
چه ساده دل به تو بستم ... و تو چه مهربان مرا پذیرفتی... مثل اتفاقی که باید می افتاد... مرا ببخش اگر گاهی پا به پای تمام لحظه های تو نیستم... مرا ببخش که گاهی در دقایق دلتنگی و تنهایی شعری برایت نخواندم... ای بهترین اتفاق غزل های من
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15