گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Reza.Saei
1806 بیپ
ghamginoasheghane.blogfa..
موسیو
1.1 بیپ در روز
26960 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

Reza.Saei
22 ساعت
2
Reza.Saei
در happy
ﺩﺳﺘــﻢ ﺭﺍ ﮔـﺮﻓﺘــﮯ ﻭ ﮔـﻔﺘـﮯ : ﺩﺳﺘـﺎﻧﺖ ﭼﻘــﺪﺭ ﻋﻮﺽ ﺷـﺪﻩ ... ﺳـﺮﮮ ﺗﮑـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﮔﻔﺘــﻢ : ﺑـﮯ ﺍﻧﺼـﺎﻑ !! ﺩﺳﺘـﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮﮮ ﻧﮑـﺮﺩﻩ .. ؛ ﺗــﻮ ﺑـﮧ ﺩﺳﺘــﺎﻥ ﺩﯾﮕـﺮﮮ ﻋــﺎﺩﺕ ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﯾــﮯ ...!!!
نظر
maryam33 SACHLiiii bardia2020 dok Reine
Reza.Saei
22 ساعت
2
Reza.Saei
در happy
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ... ﺍﺯ ﺳﯿﺐ ﺧﻮﺭﺩﻧﻤﺎﻥ ...! ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﭼﻮﺑﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ... ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻮﺏ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ...ﺷﺮﻭﻉ ﻧﺸﺪ ؟؟؟
نظر
maryam33 mahshid94 dok
Reza.Saei
22 ساعت
2
Reza.Saei
در happy
ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ،،، ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮم ﺷﯿﺮﯾﻨﻢ ...! ﻓﺮﻫﺎدوار اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮه دل ﺑﮑﻨﻢ ...!!!
نظر
maryam33 dok
Reza.Saei
28 خرداد
2
Reza.Saei
در happy
آدمی که دل کندن بلد نیست، جون کندن رو باید یاد بگیره...
نظر
maryam33 salarian 25X sadafijun dok mahjur
Reza.Saei
28 خرداد
2
Reza.Saei
منتظر خداحافظی من نباش...!!! من هر که را به خدا سپردم ، سر از آغوش دیگری در آورده ....
نظر
bimo maryam33 molae farid0611 No_Limits 25X sadafijun uncommon rahaomi
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی مطمئن باش قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
به کوتاهی لحظات با تـــــو بودن منگر ...!!! به وسعت لحظه هایی نگاه کن که به یــــــادت هستم ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
تمام مرا با خود برده ای !!! نمی دانم ... کجایم ... کدام سو ... بدنبال چه می گردم ... خــــــــودم یـا تـــــــــو ......
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
شاید تکراری باشد ولی گاهی بعضی چیزها ارزش هزاران بار تکرار را دارند ، تکرار میکنم و تکرار میکنم : دوستت دارم ...
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
گفته بودی سهراب ...
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
تو مرا یاد کنی یا نکنی ... باورت گر بشود‌ ، گر نشود ... حرفی نیست ... اما...!!!
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
چه کسی میداند ...؟؟؟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15