گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Reza.Saei
1859 بیپ
ghamginoasheghane.blogfa..
موسیو
1.1 بیپ در روز
27328 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

Reza.Saei
19 بهمن - 02:27
2
Reza.Saei
در happy
خـــــــ♥ـــــاطره ای از من ♥♥♥
Reza.Saei
19 بهمن - 02:24
2
Reza.Saei
در happy
خاطــــره دلبرکان غمگین من ...
Reza.Saei
19 بهمن - 02:19
2
Reza.Saei
در happy
فــــــــرشتـه ی زجــــــــــر من ، دوستتــــ♥ــــــ دارم ...
Reza.Saei
19 بهمن - 02:15
2
Reza.Saei
در happy
خاطــــ♥ــــره هایت را نمیخواهم ... کفاف تنهائیهایم را فقط بودنت میدهد ... بیــــــا .....
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
♥♥♥ .... ♥♥♥
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
خـــــــ♥ـــــاطره ای از من ♥♥♥
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
اگر برای ابــد هوای دیدن تــــــــ♥ــــــــو نیفتد از سرم ، چه کنم ؟؟؟
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
خدایـــــــــــــا من به خاطر تو باورش کردم ،،، چون میگفت بخــــــــدا دوستت دارم ...
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
آدمی را دیدم که با سایه خودش دردل میکرد ... چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست ...
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
زندگی اونجاش خوبه که تـــــــ❤️ــــــــو کنارم باشی ... اما .... اما افسوس که نیستی ...
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
به درختی پیرمی ماند حالم ، که هیچ فصلی تازه اش نخواهد کرد ...
Reza.Saei
9 بهمن
2
Reza.Saei
در happy
تنها دارایی من، تو زندگیم، همین نداشتن تـــ♥ــو ست! نیستی اما، در قلبـ ❤️ـم همیشه خانه دارے ♥♥♥ نیستی اما برایت در قلبــ♥ــم آغوش باز کرده ام ♥♥♥ نیستی خودت اما، همیشه جایت در دلم محفوظ است جایی که به جز تــــ♥ــــو جاے هیچ کسِ دیگر نیست♥♥♥
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15