گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
Reza.Saei
1803 بیپ
ghamginoasheghane.blogfa..
موسیو
1.2 بیپ در روز
26833 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

Reza.Saei
28 خرداد
2
Reza.Saei
در happy
آدمی که دل کندن بلد نیست، جون کندن رو باید یاد بگیره...
نظر
salarian 25X sadafijun
Reza.Saei
28 خرداد
2
Reza.Saei
منتظر خداحافظی من نباش...!!! من هر که را به خدا سپردم ، سر از آغوش دیگری در آورده ....
نظر
bimo maryam33 molae farid0611 No_Limits 25X sadafijun uncommon rahaomi
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی مطمئن باش قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
به کوتاهی لحظات با تـــــو بودن منگر ...!!! به وسعت لحظه هایی نگاه کن که به یــــــادت هستم ...
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
تمام مرا با خود برده ای !!! نمی دانم ... کجایم ... کدام سو ... بدنبال چه می گردم ... خــــــــودم یـا تـــــــــو ......
Reza.Saei
2 شهریور 95
2
Reza.Saei
در happy
شاید تکراری باشد ولی گاهی بعضی چیزها ارزش هزاران بار تکرار را دارند ، تکرار میکنم و تکرار میکنم : دوستت دارم ...
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
گفته بودی سهراب ...
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
تو مرا یاد کنی یا نکنی ... باورت گر بشود‌ ، گر نشود ... حرفی نیست ... اما...!!!
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
در happy
چه کسی میداند ...؟؟؟
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
فنجان خالی من و فال و طالع من ....
Reza.Saei
30 اردیبهشت 95
2
Reza.Saei
خدایا اگه من نبودم دنیات عقده هاشو سر کی خالی میکرد ...
Reza.Saei
27 فروردین 95
2
Reza.Saei
در happy
از پشت این همه فاصله ... از پشت این همه حرف
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15