گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
SACHLi
959 بیپ
مادام
0.7 بیپ در روز
107925 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
SACHLi
27 فروردین - 23:09
6
SACHLi
راه تردید مـسیر گذر عاشق نیـست,چه کنم با چه کنـم‌های دل بی هدفم؟... @ } ; -
SACHLi
10 اسفند
6
SACHLi
XXXXxxx : x: x xxxXXXX
SACHLi
22 بهمن
6
SACHLi
سـلامتی اونایی که خودشـون و حرفاشـون یه رنگه... @ } ; -
SACHLi
18 بهمن
6
SACHLi
مـن محالـم, تو به ممـکن شدنم فکـر نکـن.. @ } ; -
SACHLi
12 بهمن
6
SACHLi
هرکسـی رفت از این دل به جهـنم اما, تو نباید بـروی از دل من میفهـمی؟ @ } ; -
SACHLi
26 دی
6
SACHLi
در نقاب
XXXXxxx : x: x xxxXXXX
SACHLi
11 دی 95
6
SACHLi
عـشق آن بغض عجیبیـست که از دوری یار , نیمـه شب بین گلو مانده و جـان میگیرد ..@ } ; -
SACHLi
29 آذر 95
6
SACHLi
کــاش , جـای شـرم دل بـه دریـا مـی زدیم اینـکه تنهـاییم ، تـاوان خجـالت هـای ماسـت !!@ } ; -
SACHLi
20 آذر 95
6
SACHLi
ما در مـیان رقـصیم , رقصـان کـن آن میان را... @ } ; -
SACHLi
17 آذر 95
6
SACHLi
XXXXxxx : x: x xxxXXXX
SACHLi
25 آبان 95
6
SACHLi
جـان هـر زنـده دلی، زنده به جـانی دگـرست... @ } ; -
SACHLi
19 آبان 95
6
SACHLi
در نقاب
تک تک ثانـیه هایی که تو را کـم دارم,ساعتم درد,دلـم درد,جهـانم درد است... @ } ; -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15