گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
SACHLi
954 بیپ
مادام
0.7 بیپ در روز
107680 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
SACHLi
26 دی - 23:21
6
SACHLi
در نقاب
XXXXxxx : x: x xxxXXXX
SACHLi
11 دی 95
6
SACHLi
عـشق آن بغض عجیبیـست که از دوری یار , نیمـه شب بین گلو مانده و جـان میگیرد ..@ } ; -
SACHLi
29 آذر 95
6
SACHLi
کــاش , جـای شـرم دل بـه دریـا مـی زدیم اینـکه تنهـاییم ، تـاوان خجـالت هـای ماسـت !!@ } ; -
SACHLi
20 آذر 95
6
SACHLi
ما در مـیان رقـصیم , رقصـان کـن آن میان را... @ } ; -
SACHLi
17 آذر 95
6
SACHLi
XXXXxxx : x: x xxxXXXX
SACHLi
25 آبان 95
6
SACHLi
جـان هـر زنـده دلی، زنده به جـانی دگـرست... @ } ; -
SACHLi
19 آبان 95
6
SACHLi
در نقاب
تک تک ثانـیه هایی که تو را کـم دارم,ساعتم درد,دلـم درد,جهـانم درد است... @ } ; -
SACHLi
5 آبان 95
6
SACHLi
پاییز و هوای خـش خـش خوشبختی,من با تو چـه آبان قشـنگی دارم...@ } ; -
SACHLi
30 مهر 95
6
SACHLi
XXXXxxx : x: x xxxXXXX
SACHLi
24 مهر 95
6
SACHLi
تو اگـه بری، من هی میـام تو فکرت,هی جلـوت رژه میرم. اونوخـت برای همیشه از کارت می افتی!@ } ; -
SACHLi
16 مهر 95
6
SACHLi
در نقاب
مـن تـمام پـر از ایـن حالـت بی حوصلـگیست...@ } ; -
SACHLi
9 مهر 95
6
SACHLi
تـو, آن شـعـری که مـن , جایـی نمی خوانـم...@ } ; -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15