گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
♣شادی شایان♣
242 بیپ
مادام
0.3 بیپ در روز
242 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

♣شادی شایان♣
28 دی - 22:29
1
♣شادی شایان♣
چی میشه؟؟ دادم به حرفش احترام بذارم به اخرش فک نکنم.. ولی شدنیه حاضر برام مهم ترهم...: - *
نظر
-PEDAR- rahaomi AMATIVE
♣شادی شایان♣
28 دی - 22:00
1
♣شادی شایان♣
ی چیزیو تازه فهمیدم ...نمیدونم میدونسید یا ن ولی اسم حنا دختری در مزرعه این نیس: ) )
1 نظر
-PEDAR- AMATIVE
♣شادی شایان♣
28 دی - 21:59
1
♣شادی شایان♣
????درد داره دردِ رویاهات تو .. ات سنگینی کنه و فکری بحالشون نکنی ... ????: ( (: ( (
نظر
bimo -PEDAR- rahaomi AMATIVE hacknazanin
♣شادی شایان♣
28 دی - 21:47
1
♣شادی شایان♣
میدانی اگر آنچه می نویسی با ارزش تر از کاغذ و قلمت نباشد به تمام درختان عالم خیانت کرده ای !????
نظر
-PEDAR- AMATIVE
♣شادی شایان♣
18 دی - 19:22
1
♣شادی شایان♣
....خانه خراب تو شدم به سوی من روانه شو..سجده به عشقت میزنم...منجی عاشقانه شو.....
نظر
-PEDAR- rahaomi fariborz_taban AMATIVE bi_nam_71
♣شادی شایان♣
18 دی - 18:49
1
♣شادی شایان♣
آروم آروم مرد میشد .. یخ میزد خونسرد میشد قصه این بود...قصه این بود.. #عشق.
نظر
-PEDAR- Elahe-Naaz AMATIVE
♣شادی شایان♣
18 دی - 18:34
1
♣شادی شایان♣
باز ک دوباره رو به گند کشیدن....فرخ کجاس؟؟؟؟پوووف
1 نظر
-PEDAR- rahaomi AMATIVE bi_nam_71 Farzaneh_28
♣شادی شایان♣
15 دی - 02:12
1
♣شادی شایان♣
: ( (: ( (: ( (: ( (: ( (: ( (
1 نظر
-PEDAR- MALAKE92 culprit fariborz_taban Farzaneh_28
♣شادی شایان♣
6 دی 97
1
♣شادی شایان♣
کی خوابش نمیبره؟؟؟
نظر
-PEDAR- shayan0511 mohammad051 porachoo1 MALAKE92 rahaomi Farzaneh_28
♣شادی شایان♣
3 دی 97
1
♣شادی شایان♣
اه چ سخته بعد ی مدت بخوای بیپ بذاری...حرفم نمیاد خو...
17 نظر
-PEDAR- mohammad051 porachoo1 amiiir Sangdel rahaomi Farzaneh_28
♣شادی شایان♣
29 آذر 97
1
♣شادی شایان♣
یلدا برهمگاننننننن تبریکااااااااتتتتتتت!!!: )
23 نظر
bimo -PEDAR- mohammad051 porachoo1 puma rahaomi fariborz_taban hacknazanin
♣شادی شایان♣
23 آذر 97
1
♣شادی شایان♣
#خیلی خستم از همه چیز از...از ادما ..از دنیا....و از همه دردناکتر از خودم: (
1 نظر
-PEDAR- porachoo1 puma fariborz_taban AMATIVE bi_nam_71
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15