گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
vιcтσяια
7697 بیپ
مادام
3.5 بیپ در روز
82610 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
vιcтσяια
5 ساعت
5
vιcтσяια
بَرآیِ کسی گریـهِ کُـن کِ بآ هر قـطرهِ اَشـکت بمیـرهِ ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- D-mary farzad74 _Morfin_ moein_MMP Sangdel AMATIVE
vιcтσяια
7 ساعت
5
vιcтσяια
خیـلی وَقتهِ کِ زنـدگی خوش نمـیگذرهِ ؛ فَـقط میگـذرهِ ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- Eghlima D-mary 1900 moein_MMP porachoo1 MALAKE92 kaneki negar93 Elahe-Naaz b1994 Sangdel maryam_1900 bi_nam_71 _Xx_
vιcтσяια
14 ساعت
5
vιcтσяια
زنـدگی یهِ بـآزیهِ وَ مَـن بَرآیِ بُـرد بآزی میکنم ! ..
نظر توسط mobi
player -PEDAR- Eghlima El_NaaaZ KaEl D-mary moein_MMP porachoo1 faryas021 MALAKE92 encouraging negar93 Elahe-Naaz b1994 Sangdel AMATIVE bi_nam_71
vιcтσяια
30 دی - 19:47
5
vιcтσяια
+هیـچوقت بَرآیِ دوسـت دآشتهِ شُـدن اِلـتمآس نَکُـن ! ..
نظر
player -PEDAR- Eghlima Mohamad_Y D-mary timsar 1900 moein_MMP porachoo1 _SaHaR empty_x nashenas20 MALAKE92 SeTiA98 negar93 Elahe-Naaz b1994 TARANUM
vιcтσяια
29 دی - 22:51
5
vιcтσяια
قَـلبِ آدَمـآ اَلـمُـثنی نَـدآرهِ ؛ نَشـکونیـد ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- Mohamad_Y _mehD KaEl D-mary mahshid94 moein_MMP porachoo1 faryas021 kaneki digari SeTiA98 negar93 Elahe-Naaz b1994 bi_nam_71
vιcтσяια
29 دی - 15:02
5
vιcтσяια
اونـقدر سَـرتو بآلـآ بگـیر و لَبـخند بزن ، کِ هیـچکس نَفـهمهِ تـو خیـلی وَقـتهِ مُـردی ! ..
نظر توسط mobi
MOJTABA-M bimo player -PEDAR- El_NaaaZ _mehD D-mary 1900 porachoo1 _SaHaR MALAKE92 Talkh_ digari negar93 Elahe-Naaz MiSs_ParaDox b1994 puma Z821 maryam_1900 AMATIVE bi_nam_71
vιcтσяια
28 دی - 16:07
5
vιcтσяια
تـو اوجِ دَردْ خندیـدَن یَـعنی مَـرگ ! ..
نظر توسط mobi
player -PEDAR- timsar -baran- porachoo1 MALAKE92 digari negar93 Elahe-Naaz MiSs_ParaDox AMATIVE bi_nam_71 zm-mm
vιcтσяια
28 دی - 02:11
5
vιcтσяια
عشق بـی رَحـم تَرین چیزیهِ کِ بی سَرصدآ میـآد ، اِنقـدر آروم و بِ سُـرعـت کِ میتـونهِ تـو یهِ هَـفتهِ یـآ حَتی یـک نـگآه آلودَت کُـنهِ ! .. چنآن بِ عـشق آلـوده ت میکُنهِ کِ تآ آخـرین لَحظهِ نـمیفَـهمی دَردِ قـلبت برآیِ چیهِ - ..
نظر
player -PEDAR- 025100 porachoo1 mehran97 Elahe-Naaz b1994 AMATIVE bi_nam_71
vιcтσяια
27 دی - 14:45
5
vιcтσяια
هَـرچی بیشتَـر ضَـربهِ بخـوری کـم ـحرف تَـر میـشی ! ..
نظر توسط mobi
MOJTABA-M player -PEDAR- IIVII El_NaaaZ timsar farzad74 SACHLiiii porachoo1 mahdieh23 faryas021 mehran97 Atefeh013 negar93 Elahe-Naaz MiSs_ParaDox maryam_1900 AMATIVE bi_nam_71
vιcтσяια
26 دی - 22:27
5
vιcтσяια
اَگـهِ میخـوآی قَـوی بشی ، یـآد بگـیر از تنهآا شُـدن لـذت ببری - ..
نظر توسط mobi
player -PEDAR- Mr_heydari Mohamad_Y -baran- moein_MMP porachoo1 _SaHaR Talkh_ digari negar93 Elahe-Naaz AMATIVE
vιcтσяια
26 دی - 14:13
5
vιcтσяια
اَز وَقتی آدمـآیِ آشغال ، حیوون صفت وَ نفرَت انـگیزو اَز زندگیـم پآک کردَم حِسِ بهتـری دآرَم ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- Mohamad_Y -baran- porachoo1 Talkh_ digari tanaz3553 negar93 z_ar b1994 puma maryam_1900 AMATIVE bi_nam_71
vιcтσяια
26 دی - 02:29
5
vιcтσяια
خیلی وَقـتهِ از خودَمـو رویـآهآم زَدهِ شُـدم !..
نظر توسط mobi
-PEDAR- MilaD_iS_BaCk Mr_heydari Mohamad_Y -baran- moein_MMP porachoo1 digari negar93 Elahe-Naaz puma fariborz_taban AMATIVE
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15