گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
vιcтσяια
7730 بیپ
مادام
3.4 بیپ در روز
82610 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
vιcтσяια
17 اسفند - 20:08
5
vιcтσяια
حـآلِ بَد هیچـوَقت خوب نمیـشهِ ؛ فَـقط از حآلَتی بِ حآلَت دیگـهِ درمیـآد ! ..
نظر
player Mohamad_Y _SaHaR ameer negar93 Elahe-Naaz GomGoor Z821
vιcтσяια
16 اسفند - 17:43
5
vιcтσяια
بُـغض دیگـهِ گلـومو نمـیگیرهِ ؛ نَفـسَـمُو میگـیرهِ ! ..
نظر
bimo player D-mary mahdieh23 negar93 Elahe-Naaz D_mary
vιcтσяια
10 اسفند - 19:47
5
vιcтσяια
خونهِ دَریـآ شُـد ؛ از بَـس تو تَنهـآییآم گریهِ کردَم ! ..
نظر
bimo player arshya 025100 shima_R -baran- YA30N _SaHaR negar93 Elahe-Naaz GomGoor Z821 heava D_mary
vιcтσяια
9 اسفند
5
vιcтσяια
زِنـدگیم شُـدهِ پُـر از [ مُـهم نیس ] ـهآیی کِ ؛ مُـهمن ! ..
نظر
bimo player Mohamad_Y shima_R negar93 Elahe-Naaz GomGoor heava
vιcтσяια
4 اسفند
5
vιcтσяια
اَگـهِ کسی قـدرتو نمیـدونهِ پَس لیـآقتِش اینهِ کِ از دستـت بدهِ ؛ خیـلی سـآدَس ! ..
نظر
MOJTABA-M player Desire 2000mehran Mohamad_Y shima_R 1900 RSJ62 _SaHaR digari negar93 Elahe-Naaz GomGoor Z821 heava
vιcтσяια
1 اسفند
5
vιcтσяια
سَـعی نکن مُـتفآوِت بآشی ، فقط خوب بـآش ! خوب بُـودن بِ اندآزه کآفی مُـتفآوت هست ..
نظر
Mohamad_Y shima_R RSJ62 _SaHaR empty_x negar93 Elahe-Naaz GomGoor _Zz_
vιcтσяια
30 بهمن
5
vιcтσяια
خيلى وَقـتهِ سُـكوتَم بآ چشمآىِ پُرِ بُـغـضَم شـدهِ تَـصويرِ مَن تـو ذهنِ بَـقيهِ ! ..
نظر
bimo Desire jahan El_NaaaZ tabrizman nam RSJ62 moein_MMP _SaHaR miladd digari negar93 Elahe-Naaz TARANUM sara_perspolisi GomGoor heava
vιcтσяια
28 بهمن
5
vιcтσяια
شَـب فقط اونجـآش کِ هَمـهِ میـخوآبَن و تُو دیگهِ جدی جدی تَنـهآ میشی ! ..
نظر
Mr_heydari RSJ62 moein_MMP _SaHaR digari negar93 Elahe-Naaz heava
vιcтσяια
23 بهمن
5
vιcтσяια
, .. وَسـط خَندهِ یهو سآکت شُـد و گفت : - خیـلی خرآبهِ ! ، + گفتَم چی ؟ .. - گفـت حآلَم !
نظر
-PEDAR- ali2020 Desire Mr_heydari Mohamad_Y tabrizman timsar _SaHaR negar93 No_Limits Elahe-Naaz AMATIVE H_Nazanin
vιcтσяια
22 بهمن
5
vιcтσяια
حِـکآیَت عَجیب سـت بِ شب کِ میرسیـم دَردهآیمآن بِ روز میشود ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- Eghlima Mr_heydari Mohamad_Y tabrizman 1900 moein_MMP _SaHaR mehran97 miladd negar93 Elahe-Naaz AMATIVE heava H_Nazanin
vιcтσяια
21 بهمن
5
vιcтσяια
جِـسمَم سرِجآشهِ ، وَلی روحَم نیس ! ..
نظر توسط mobi
player -PEDAR- Mohamad_Y El_NaaaZ tabrizman D-mary farzad74 _SaHaR mehran97 MALAKE92 Elahe-Naaz GomGoor AMATIVE
vιcтσяια
20 بهمن
5
vιcтσяια
پُـر شدیـم از حَـرفآیِ نآگفـتهِ ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- El_NaaaZ D-mary shima_R farzad74 _SaHaR mehran97 MALAKE92 Elahe-Naaz GomGoor AMATIVE H_Nazanin
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15