گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
vιcтσяια
7547 بیپ
مادام
3.6 بیپ در روز
82610 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
vιcтσяια
18 ساعت
5
vιcтσяια
صِـدآیِ مَـن اَز لـآ بِ لـآیِ حَنجرهِ اَم فـرآر میکند ؛ .. وَ قبل اَز اینکهِ بِ زبآنَم برسد خفهِ میشَـود ! ..
نظر توسط mobi
m_siz10 hapooli _Morfin_ _SaHaR empty_x mr-EhsaN _nastaran_
vιcтσяια
30 شهریور - 17:12
5
vιcтσяια
لِـذَت حَـمُوم بِ [ هِـق هِـق ] ــآیِ زیرهِ دوشـهِ ! ..
نظر توسط mobi
MOJTABA-M ------- Agggnes LOYAL player Mohamad_Y hapooli timsar SACHLiiii tiki ameer bardia2020 culprit puma rahaomi maryam_1900 z-ahra
vιcтσяια
30 شهریور - 15:05
5
vιcтσяια
هَـرکسی روزی بِ این نتیجهِ میـرسهِ کِ هیچـکسَو نَـدآرهِ ! ..
نظر توسط mobi
MOJTABA-M ------- -PEDAR- jahan mahdi-mb timsar SACHLiiii _SaHaR bardia2020 M-Yargholi MiSs_ParaDox b1994
vιcтσяια
28 شهریور - 13:05
5
vιcтσяια
تآ اَبـد یآدت بمونه ک کیآ تصویـر زندگی رو وآسَـت بَـرفکی کـردَن ! ..
نظر توسط mobi
El_NaaaZ hapooli D-mary timsar mahnaz- SACHLiiii _SaHaR empty_x bardia2020 Talkh_ puma sara_perspolisi rahaomi
vιcтσяια
27 شهریور - 21:35
5
vιcтσяια
خُـدآاآاآ خیلی [ زیآد ] کم آوردم ! .. بِ این شبآی عزیز قَسَم ات میدم نجآتم بدهِ ..
نظر توسط mobi
El_NaaaZ hapooli D-mary timsar farzad74 SACHLiiii bardia2020 sara_perspolisi
vιcтσяια
27 شهریور - 14:22
5
vιcтσяια
گآهی اِنقـدر یهو حآلَت بد میشهِ کِ فُـرصتِ بُغـض کردَنم ندآری ؛ یهو اَشکت درمـیاد ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- Beautiful_life El_NaaaZ D-mary timsar farzad74 SACHLiiii bardia2020 Talkh_ mardmorde sara_perspolisi Z821
vιcтσяια
26 شهریور - 14:54
5
vιcтσяια
یهِ گنـآهـآیی اَم هَسـت حتی اَگهِ خـدآ ببخشهِ خودِت خودتو نمیبَخـشی ؛ مثلِ بِ آدمِ [ اِشتبآهی ] بَهـآ دآدن ! ..
نظر توسط mobi
MilaD_iS_BaCk jahan D-mary timsar Night_Star SACHLiiii bardia2020 Talkh_ rahaomi heava
vιcтσяια
25 شهریور - 23:00
5
vιcтσяια
دَردنآکهِ اَمآ قشنگه ؛ اونجاآیی کِ بـآ خودِت بیرَحم میـشی تآ بتونی خودِتو نِجـآت بدی ! ..
نظر توسط mobi
romina Mohamad_Y El_NaaaZ hapooli D-mary timsar molae SACHLiiii moein_MMP Pezhiooo Talkh_ mehr2018 MiSs_ParaDox rahaomi Z821 maryam_1900 heava
vιcтσяια
25 شهریور - 15:26
5
vιcтσяια
کتآبِ مُقدسِ آدَم بَـرفی هآ یک آیهِ دآرد ؛ .. " دلگرم نشو " ! ..
نظر توسط mobi
D-mary timsar SACHLiiii moein_MMP _SaHaR MALAKE92 Talkh_ No_Limits culprit heava ra_aa_ra
vιcтσяια
24 شهریور - 21:48
5
vιcтσяια
اَز یهِ جآیی بِ بَعد نَ بُـزرگ میشی نَ میگذرهِ ؛ فقط مُـدآم میمیری ! ..
نظر توسط mobi
Mohamad_Y El_NaaaZ fakhteh timsar SACHLiiii Talkh_ mehr2018 rahaomi AMATIVE c__c
vιcтσяια
24 شهریور - 12:26
5
vιcтσяια
بُـزرگترین لُطـف بِ خودِت گرفـتن خودِت اَز آدَماییهِ کِ لیآقت دآشتنتـو ندآرن ! ..
نظر توسط mobi
nUmbeR_one Mohamad_Y D-mary timsar SACHLiiii _SaHaR puma rahaomi delvan_sib
vιcтσяια
23 شهریور - 17:48
5
vιcтσяια
جُمـعهِ دُختـری اَست تَنهآ بآ موهآیِ بُـلند وَ پریـشآن ؛ کِ دَر هَـر غروب دلتنگی هآیش رآ شآنهِ میزند ! ..
نظر توسط mobi
-PEDAR- arshya D-mary timsar Love_protector SACHLiiii _SaHaR arezoojooon Talkh_ puma GomGoor heava
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15