گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
2325 بیپ
مادام
1.6 بیپ در روز
142473 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
26 اردیبهشت - 19:44
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ کســی وُ انتخـاب کُـن که رفتـاراش نشـون بـده چقــدر دوستت داره نـه حَــرفــاش . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
22 اردیبهشت - 16:09
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ " دور بـاش امّـا نزدیک ؛ مـن از نزدیک بـودن ـهایِ دور میتـــرسـم " . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
21 اردیبهشت - 00:09
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
19 اردیبهشت - 18:23
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ فقط اون لحظـه ای که داری به کارایِ خودت فکـر میکنـی و بی اختیــار لَبخنــد میزنی . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
17 اردیبهشت - 11:57
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
تولُّــدت مُبــارک بهتــــرینــم . . . ❥
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
10 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
10 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
8 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
7 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ هر چقدر یـه نفـر بیشتـر حرف بـزنه ؛ کمتــــر باید حرفاشو جـدی گرفت . . .!
نظر
619 1234 bimo maryam33 AbdollaH_A Eeva meti_si Mohamad_Y parmin jOoOojoO farzad74 reza15 bardia2020 sharareh1995 MALAKE92 digari -saisar- Pashaa tanaz3553 Ki__ana ella22 Meshkaat_213 niatia EMD
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
2 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ آدمـا فقط بـه کـاری که انجـام دادی نگـاه میکنـن ؛ بـه رفتـار خودشـون کـه بـاعثِ ایـن رفتــار تـو شـده هیــــچ توجُهــی نــدارن . . .!
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
21 فروردین
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ وقتــی یادم میوفتــه چه آدمـایی رو دوس داشتم و با چه کسـایی رفاقت کردم و بهشون رو دادم ؛ رو به آسمـون تُف میکنـم برگرده رو صورتــم . . . |;
نظر
619 ------- mehran11 romina 1234 sobhan bimo maryam33 AbdollaH_A arshya pari3a Mohadese2M Mohamad_Y sh-m parmin rOya__ fardin_tanha MajorGeneral timsar hezar-o-yek-shab jOoOojoO 1900 Melika-M molae
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
11 اسفند
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15