گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
2335 بیپ
مادام
1.4 بیپ در روز
144388 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
29 بهمن - 20:16
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
‏✚ گوشِ مـن به جوابِ نـه شنیـدن خیلی خوب عـادت کرده ...
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
7 بهمن
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
‏✚ خیلی کِیف میده یه نفـر رو خوشحال کنی بعـد بری عقب تر وایسی و خوشحال بودنش رو نگاه كنى ...
3 نظر
bimo MilaD_iS_BaCk arshya m_siz10 e_m_a_D Mohamad_Y El_NaaaZ fardin_tanha kaamii fakhteh MajorGeneral AM-mad praice Zahra_L saber698 HamooN_abrari reza15 AmIr_H_GHaseMI ameer bardia2020 maryam-r pooya0421 MAHDIPOROO _nastaran_
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
6 بهمن
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ بَـرای بخشیـدن خیانت باید خیـلی عاشق باشی . . .!
نظر
bimo maryam33 MilaD_iS_BaCk arshya meti_si m_siz10 Beautiful_life e_m_a_D Mohamad_Y El_NaaaZ fardin_tanha kaamii fakhteh MajorGeneral -baran- AM-mad TjMaxxx praice Zahra_L saber698 SACHLiiii reza15 AmIr_H_GHaseMI ameer
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
3 بهمن
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ بیـن دوست داشتَـن و دوست نَـداشتنت یه راه ِ باریکـهـ ؛ حـالا من این راه ِ باریک رو چنـد بار رفتـه و اومــده باشـم خوبهـــ ... ؟!
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
25 دی
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ کـاری زیـبـا از اسـتـاد افـکـاری ...!❥
dl.songsara.net/RaMt%21N/96/8-Aban/Alireza%20Afkari%20-%20Roots%20%28....mp3
1 نظر
maryam33 -PEDAR- MilaD_iS_BaCk arshya meti_si m_siz10 e_m_a_D Mohamad_Y El_NaaaZ fakhteh TjMaxxx SACHLiiii mohammad051 R74 reza15 AmIr_H_GHaseMI bardia2020 pooya0421 MAHDIPOROO sharkboy _nastaran_ NikOoo _Aio_ digari
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
15 دی
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ مشـاور ضد افسردگـی فقط مامانـم ؛ میگم: هیشکـی دوسم نداره ؛ میگه خُب تـوام کسـی رو دوست نداشته بـاش ...! ((:
نظر
1234 maryam33 -PEDAR- MilaD_iS_BaCk masoud66 arshya BehAfarid m_siz10 Mohadese2M e_m_a_D Amir_GooKe 2000mehran Mohamad_Y Fadaei El_NaaaZ GHazal_JOOON parmin javanshia neda78 TjMaxxx farzad74 Zahra_L saber698 mohammad051
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
4 آذر 96
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ بَعضی وقتـا دقیقـاً با اون آدمی که حس میکنـی خیلی خوب میشناسیش ؛ یه چیـزی میشه که...! حس میکنی انگار اصلـاً نمیشناسیش ؛ انگار غریبه ست ؛ یکی دیگه بوده از روز اوّل . . .!
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
26 مهر 96
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ رفتــارای یـه آدم ؛ بهت هرچیـــزی که لازمِ بـدونی رو میگـــه . . .!
نظر
thomas Mojtaba_ab ------- _naghme_ LOYAL sobhan bimo maryam33 -PEDAR- MilaD_iS_BaCk meti_si e_m_a_D Shalama Mohamad_Y El_NaaaZ parmin rOya__ fardin_tanha TjMaxxx shayan0511 farzad74 Zahra_L saber698 SACHLiiii
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
6 مهر 96
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ اونجا که حافظ میگه : « تکیـه بر عهدِ تو و بادِ صبـا نتوان کـرد » . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
28 خرداد 96
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ مثـل لباسـی که هروز انتخـاب میکنیـد تا بهتـر به نظـر بیایـن و حسِ خودتـون بهتـر باشه ؛ بایـد هروز فکـرتون رو هـم انتخـاب کنیـد ؛ [ بایـد یاد بگیـرید دست خودتـون باشه که چـی تو فکـرتون بـاشه ] . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
26 اردیبهشت 96
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ کســی وُ انتخـاب کُـن که رفتـاراش نشـون بـده چقــدر دوستت داره نـه حَــرفــاش . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
22 اردیبهشت 96
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ " دور بـاش امّـا نزدیک ؛ مـن از نزدیک بـودن ـهایِ دور میتـــرسـم " . . .
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15