گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
2329 بیپ
مادام
1.4 بیپ در روز
144360 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
4 آذر
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ بَعضی وقتـا دقیقـاً با اون آدمی که حس میکنـی خیلی خوب میشناسیش ؛ یه چیـزی میشه که...! حس میکنی انگار اصلـاً نمیشناسیش ؛ انگار غریبه ست ؛ یکی دیگه بوده از روز اوّل . . .!
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
26 مهر
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ رفتــارای یـه آدم ؛ بهت هرچیـــزی که لازمِ بـدونی رو میگـــه . . .!
نظر
thomas Mojtaba_ab ------- _naghme_ LOYAL sobhan bimo maryam33 -PEDAR- MilaD_iS_BaCk e_m_a_D Shalama Mohamad_Y rOya__ TjMaxxx shayan0511 farzad74 Zahra_L saber698 17_sahar_ mohammad051 mehdi_gagam tiki reza15
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
6 مهر
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ اونجا که حافظ میگه : « تکیـه بر عهدِ تو و بادِ صبـا نتوان کـرد » . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
28 خرداد
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ مثـل لباسـی که هروز انتخـاب میکنیـد تا بهتـر به نظـر بیایـن و حسِ خودتـون بهتـر باشه ؛ بایـد هروز فکـرتون رو هـم انتخـاب کنیـد ؛ [ بایـد یاد بگیـرید دست خودتـون باشه که چـی تو فکـرتون بـاشه ] . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
26 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ کســی وُ انتخـاب کُـن که رفتـاراش نشـون بـده چقــدر دوستت داره نـه حَــرفــاش . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
22 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ " دور بـاش امّـا نزدیک ؛ مـن از نزدیک بـودن ـهایِ دور میتـــرسـم " . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
21 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
19 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ فقط اون لحظـه ای که داری به کارایِ خودت فکـر میکنـی و بی اختیــار لَبخنــد میزنی . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
17 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
تولُّــدت مُبــارک بهتــــرینــم . . . ❥
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
10 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
10 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
8 اردیبهشت
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15