گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
2315 بیپ
مادام
1.7 بیپ در روز
142335 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
11 اسفند - 20:14
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
6 اسفند
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
28 بهمن
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ اول یـاد میگیـری تا حَـرفی برای گفتـن نـداری زور نـزنی چیزی بگــی ؛ کم کم میفهمــی حتـی اگه چیـزی برای گفتـن داری هَـم لزومـی نداره بگـیش . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
26 دی
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ مَـن خودمـ ُ جـا گذاشتـم میـونِ روزمرِگــی هـایِ خـاکستـــــــری . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
20 آذر 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ هَرشب قبـل از خـواب ؛ وقتـی پتـو رو کشیـدین رو خـودتون حتمـــاً بـا خُــدا حـرف بزنیـد . . .
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
15 آذر 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ اگـه یـه اتفــاق خـوب براتـون بیوفتـه اولیـن نفـر به کـی میگیـد . . .؟!
1 نظر
thomas 619 mehran11 1234 LOYAL bimo maryam33 AbdollaH_A arshya kimiya73 gharibe_ashenaaa86 TUHID noon__mim Mohamad_Y PiDaR parmin God_lover rOya__ fardin_tanha jOoOojoO 1900 molae vahid021 0z0
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
10 آذر 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ ســالهاست این تَرازویِ دو کَفـه تعــادل نـدارد ... دست خــالی ؛ دل پُـــر ...!
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
8 آذر 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ به بعضـی حرفـا نَگیـد منّت گذاشتن چون منّت نیست ؛ یـادآوری ِ چیزهایی ِ که شمــا در کَمـال نامَــردی فراموششـون کردیـد . . .
نظر
thomas 619 mehran11 bimo mim_kaf maryam33 AbdollaH_A Eeva masoud66 arshya kimiya73 gharibe_ashenaaa86 TUHID Mohamad_Y PiDaR fardin_tanha fakhteh jOoOojoO 1900 vahid021 Night_Star mohammad051 reza15 shi
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
2 آذر 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ نَبایـــد به کسـی یـادآوری کُنـی باهـات چطـوری رفتـار کُنـه ؛ چـون دیگـه مـزه ـَشو از دست میــده . . .
نظر
thomas 619 1234 maryam33 AbdollaH_A FereshtexX kimiya73 kimiyagar TUHID Mohamad_Y fardin_tanha ROMINA__ fakhteh jOoOojoO 1900 molae vahid021 Night_Star mohammad051 BlaCk_heaRt reza15 shi gentleboy agha-alireza
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
24 آبان 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ اول بشناسیـد بعد دوست داشته باشیــد ؛ نه اینکـه اول دوست داشته باشیــد و بعدش بشناسیــد . . .
نظر
thomas 619 1234 maryam33 AbdollaH_A asal237 Eeva arshya kimiya73 kimiyagar Amir_GooKe TUHID Mohamad_Y PiDaR mulian ssd fardin_tanha ROMINA__ 1900 molae Money vahid021 mahnaz- SOHA13
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
11 آبان 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ عیب گُـذاشتن رویِ مَـن ؛ تـورو بی عیب نمیکُنــه . . .
نظر
thomas 619 mehran11 1234 bimo maryam33 AbdollaH_A masoud66 arshya kimiya73 Amir_GooKe Shalama TUHID Mohamad_Y PiDaR fardin_tanha ROMINA__ jOoOojoO 1900 farzad74 vahid021 -Tania- SACHLiiii mohammad051
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
7 آبان 95
8
〘ᔕᗩᕼᗩᖇ〙
✚ آدمـا ساختـه شُـدن که همدیگـرو بشناسَـن ؛ ولی یـاد نگرفتـن که باهَـم زندگـی کُنـن . . .
نظر
thomas 619 mehran11 1234 bimo maryam33 AbdollaH_A masoud66 arshya kimiya73 gharibe_ashenaaa86 helpless pari3a e_m_a_D Shalama TUHID Mohamad_Y saniiiiiiiiiiii PiDaR fardin_tanha jOoOojoO 1900 farzad74 vahid021
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15