گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
129 بیپ
مادام
0.1 بیپ در روز
8457 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
31 خرداد - 23:39
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
هـــزار بوســــه بــه ســوی خــدا فرســتادم....از آنــــکه دیــــدن تــــُو قســــمت خــدایـــی بــود... شـــب از کــــرانـه دنیـــای مـــَن جــدا شــده بــود... کــه هــرچــــه بـــود تــــُو بــودی و روشــنایــی بــود... مشــیری
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
9 خرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
تو نبآشی تمآم این دنیآ مملو از مردم هآی بیمار است .. تو نبودی اذیتم کردند .. زندگی سخت است ..
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
7 خرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
در دســـتانت چه پنهـان کـرده ای؟! ... گـُل یـا پـوچ ؟! ... نـه!!نـه...!!دســتانت را بـاز مـَکن ...میتــرسـم حـسم تـباه شود ...بـُگـذار تـا در ایـن تـوهـم بمـانم ...کـه شایـد درون دسـتان مهـربانــت ... بــرایـم کمـی عــشق پنهـــان اســـت ...
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
1 خرداد
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
بـه غـمِ کسـی اســیرم کـه زِ مـَن خبر نـدارد.... عجــب از محبـت مـَن کـه در او اثـر نـدارد... غلـط اسـت هـر کـه گویـد دل به دل راه دارد... دلِ مـَن زِ غـُصه خـون شـد دلِ تـو خــبــر نـدارد
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
28 اردیبهشت
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
تو مرا جان و جهاني چه کنم جان و جهان را ...
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
26 اردیبهشت
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
آرامِشــــــــــــم تُــــــــویی...8 - )
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
27 تیر 95
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
خُــــــــدا را دوســــــت بدارید ... حَــــــداقلـــــش ایــــن اســــت که یـــــکی را دوســـــت داریـــــد کِـــــه روزی بـــــه او مـــــی رســید ...!
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
22 اردیبهشت 95
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
یـه کـــارِ عـــادی بــــــا یه طرز فکر جَـــذابــــ پـــاها رو زمـــــین ولــــی طَرفدار پَــــــــــــــــــــــــرواز
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
10 اردیبهشت 95
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
نَبایَـدْ وایسیــمْ بِریـمْ بِرِسیـمْ بهـِ چیزایـے کِهـ خواستیـمْ..
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
14 مرداد 94
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفيق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است ★
2 نظر
Mohamad_Y paria_p _MarZie_ _GhaZal_ zamani20 ameer bardiya_71 nokhodi sharkboy arezoojooon anis110 farid0611 SahanD_23 Hoda75 fato0oli Iooooool Alix-shz s0heili out _Sheyda TARANUM
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
13 مرداد 94
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
بیچاره آسمان ........ دلش به خورشیدى خوش است که هر روز دورش می زند!!!!
نظر
amir_masoud Narges2013 _MarZie_ _GhaZal_ bardiya_71 alioof arezoojooon Nafas76 Dovicheh piderfer ARTZ Hoda75 fato0oli Alix-shz driver-man sinister Mohi_viroos
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
26 تیر 94
1
ᔕᙓ♈ᗩᖇᗴ(�
همین الان یهویی یه آرزوی قشنگ تقدیم به شما... آرزو دارم .... ! ناخواسته به دست آورید .... ! آنچه را که بيصدا از قلبتان گذر كرده است .....! و آنگاه شگفت زده با خود بیاندیشید : آیا کسی برایم "دعا" کرده بود ....!!!.
3 نظر
13-13jk yasin17 safireeshgh Saba_0 mohadeseee Nafas76 Dovicheh Hoda75 Farbod-Mono GhBL mahe fariba-2sib OsValDo_Tz calprit Diana1378 iranking
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15