گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
یکی با مشروب فکر خداست
یکی در مسجد فکر زناست
یکی بی حجاب در ذکر خداست
یکی با چادر در فکر گناست
یکی موی سیخ و با غیرت
یکی تسبیح بدست و فکر شهوت
عجب دنیایست؟؟!!

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

دنیای وارونه

گروه عمومی · 176 کاربر · 1181 بیپ

ارسال به دنیای وارونه

arna
33 دقیقه
2
arna
" زندگی " سازِ دل است... تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس ... تو اگر شاد زنی شاد شوی ... گرچه باشی چو قناری به قفس !!... ساز زندگیتون همیشه کوک کوک
نظر
arna
21 ساعت
2
arna
رنگ ها محو می شوند، معبدها فرو می ریزند، امپراطوری ها سقوط می کنند، ولی.. مهربانی جاودانه است
بردیام♤♤
25 مرداد - 12:19
9
بردیام♤♤
اون آخریه فکر کنم بچه ی خودشون نباشه!!!!: - s@ - ): ) ): - jpic
بردیام♤♤
25 مرداد - 12:08
9
بردیام♤♤
خدایا توبه !!!! ...اینو بهش میگن آرایش متقارن!!!@ - ): - o: - B: ) ) pic
بردیام♤♤
25 مرداد - 11:57
9
بردیام♤♤
اگه یه بادکنکم زیاد بادش کنی میترکه اما ترکشاش اول بصورت خودت میخوره!!!
نظر
bimo MajorGeneral AFSoONGaR molae arna shiva_naz Mahkomeh20 25X medadrangi123 rahaomi
بردیام♤♤
25 مرداد - 11:46
9
بردیام♤♤
‏بعضيـا درد ميكشنـد بعضيا سيـگار اما بيچارهـ اونايے كه سيگار و بـا درد ميكشن !!: - s# : - s[ - (
نظر
bimo Fadaei MajorGeneral AFSoONGaR arna MALAKE92 Mahkomeh20 25X kimia0078 medadrangi123 rahaomi
بردیام♤♤
24 مرداد - 21:43
9
بردیام♤♤
قضا و قدر الهی را آن طور که پسندمان است تعبیر نکنیم!...; ; ): - w[ - (
2 نظر
MajorGeneral AFSoONGaR molae arna Sh-18 elham21 shiva_naz Mahkomeh20 25X _AR_MIM_ dok
بردیام♤♤
24 مرداد - 21:29
9
بردیام♤♤
ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪماﻥ ﻧﯿﺎﻣﻮﺯﯾم ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾم ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ "ﺍﺭﺯﺵ" ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻧﻪ "ﻗﯿﻤﺖ" ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ.
arna
24 مرداد - 10:55
2
arna
دلم یک تو کم داشت.! با تمام وجود آفریدمت " اما اکنون.. تو را میان همین کلمات دفن می کنم. از یادم می بری . از یادت می برم.. به همین سادگی
3 نظر
MajorGeneral molae bardia2020 wolf7 Mahkomeh20 calprit 25X LTFMohammad medadrangi123
بردیام♤♤
23 مرداد - 20:25
9
بردیام♤♤
و چقدر دیر می فهمیم که زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم...
بردیام♤♤
23 مرداد - 20:14
9
بردیام♤♤
بزرگترین تصویر ریا در جامعه هنگامی است که به فقرا لباسهای کهنه و غذاهای مانده میدهیم و به ثروتمندان هدایای با ارزشی که محتاج آنها نیستند...! : - s[ - (
نظر
MajorGeneral AFSoONGaR arna TADAEI Mahkomeh20 25X TARANUM dok rahaomi
بردیام♤♤
23 مرداد - 13:32
9
بردیام♤♤
دوباره کنارِ آب زیر ستاره هاییم، خوشحال ازین که تو بهترین سه ماهِ سالیم !!!: ) ): ) )
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15