گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
یکی با مشروب فکر خداست
یکی در مسجد فکر زناست
یکی بی حجاب در ذکر خداست
یکی با چادر در فکر گناست
یکی موی سیخ و با غیرت
یکی تسبیح بدست و فکر شهوت
عجب دنیایست؟؟!!

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

دنیای وارونه

گروه عمومی · 173 کاربر · 925 بیپ

ارسال به دنیای وارونه

Bardia
2 ساعت و 19 دقیقه
9
Bardia
آقا پسری پست گذاشته : یه بار از دم درِ یه خونه ای رد می شدیم، من بلند بلند با ذوق گفتم: وای مامان بیا ببین بوی بابابزرگ میاد اینجا!; ; ): سوت . . . . . . مامانم یه پس گردنی بهم زد و گفت: آبرویزی نکن کصافط ... اين بوی تریاکه!!: - o: ) ): ) ): -؟
2 نظر
maryam33 arshya GHazal_JOOON omida wolf7 Mahkomeh20 s-a-n-aaa-z
Bardia
2 ساعت و 24 دقیقه
9
Bardia
درموقع خشم 10ثانیه صبر کنید: مغرور: - w شاید فحش بهتری به ذهنتان برسد...: ) ): ) )
3 نظر
maryam33 GHazal_JOOON wolf7 Mahkomeh20
Bardia
4 ساعت
9
Bardia
@ella22 بر جدار کلبه‌ام که زندگیست با خط سیـــاهِ عشـــــق یادگار ها کشیده‌اند مردمان رهگذر...
Bardia
4 ساعت
9
Bardia
شایـــــــــــد غیر قابــــݪ بـــــــاور باشهـ امــــــــــا ڪَاهے میشهـ مـــــــــــُرد امـــــــــــــا نفس ڪشید!!!
Bardia
4 ساعت
9
Bardia
گفت جبران میکنم،گفتم کدام را عمررفته را؟؟ دل شکسته را ؟؟ تارهای سفیدموهایم را؟؟ نگاهی به سرم کرد اشک درچشمانش جمع شد گفت: چه پیرشدی ؟گفتم جبران می کنی؟ گفت کدامش را ؟؟!!
Bardia
7 اردیبهشت - 14:51
9
Bardia
آنقدرخـــسته ام ڪه حاضرم ســـرم راروےتکه سنگے بگذارم وبخوابم .... به دیوار وجودت ڪه بارهــــابرسرم آوارشد تکیه ندهم....: (: (
Bardia
7 اردیبهشت - 14:29
9
Bardia
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺧﻮﺏ ﺁﻧﺘﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ، ﺍﺱ ام اس ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ دوست دخترش ، ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮﻣﺖ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ جواب داده ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ، ﺍﻧﮕﺎﺭﺷﻮﻫﺮ ﻗﺤﻄﻪ ، ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﺗﻢ ﺭﻓﯿﻘﻤﻪ!!@ - )b - (: ) ): ) )
3 نظر
maryam33 GHazal_JOOON ANIA2020 arna ella22 Mahkomeh20 25X _AR_MIM_
Bardia
7 اردیبهشت - 14:23
9
Bardia
مردی ازحاج آقا سوال می کنه؟ میگه من شب خواب بودم یهو از خواب بیدار شدم، متوجه خانمم شدم دیدم از زیر لحاف صورتش خیلی نورانی شده ...: - ? ?: - /# : - o: - ?[ - (
4 نظر
maryam33 GHazal_JOOON ANIA2020 arna ella22 Mahkomeh20 25X _AR_MIM_
arna
7 اردیبهشت - 13:04
2
arna
کسی را دوست بدار که آنقدر برایت کسی باشد که دیگر نگاهت بدنبال کس دیگر نباشد ...
Bardia
6 اردیبهشت - 21:32
9
Bardia
گفتن پر کن و بخور ولی انصافم خوب چیزیه دیگه!!!!!: - ? ?: - o: ) ): -؟pic
Bardia
6 اردیبهشت - 21:18
9
Bardia
چرا عکس منو اینجوری کشیدی عاخه من این شکلیم؟!: - ? ?: - /: ) ): - ?pic
Bardia
6 اردیبهشت - 21:11
9
Bardia
هرگز نباید گول ظاهر افراد را خورد...!!! ![ - (: - ?
4 نظر
arshya GHazal_JOOON nazmehr arna Colonel _SaHaR ella22 Mahkomeh20 25X s-a-n-aaa-z
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15