گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ɐʍᴘтʏ
4994 بیپ
مادام
2.5 بیپ در روز
102887 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
ɐʍᴘтʏ
3 اسفند - 14:47
6
ɐʍᴘтʏ
قاب نَقاشی هام رو زَدم به دیوار و ذوق میکُنم ..
1 نظر
Agggnes bimo arshya shAny IIVII 1900 ssina digari tanaz3553 negar93 Elahe-Naaz 25X GomGoor Dark-man heava H_Nazanin
ɐʍᴘтʏ
1 اسفند - 15:32
6
ɐʍᴘтʏ
آخَرش هرچی اِعتماد بنَفس بهم دادِه بود ده برابرش رو ازم گِرفت ..
نظر
Agggnes arshya shAny Mohamad_Y hiCh1 1900 RSJ62 _SaHaR digari negar93 p_s_ b1994 25X Shady-5 dok GomGoor
ɐʍᴘтʏ
27 بهمن - 15:45
6
ɐʍᴘтʏ
در M U S I C
عِشق، یه غَمِه قَشنگِه پُر طَرفداری ..
نظر
12345 Agggnes bimo arshya shAny Mohamad_Y 1900 moein_MMP tiki _SaHaR ssina mardmorde 25X medadrangi123 GomGoor fariborz_taban heava
ɐʍᴘтʏ
26 بهمن - 20:36
6
ɐʍᴘтʏ
رویِ سَنگ قَبرش نوشتِه بود: "بهتون گُفته بودَم حالَم خوب نیست"
نظر
Agggnes arshya shAny Mr_heydari Mohamad_Y timsar 1900 moein_MMP tiki _SaHaR ssina _Aio_ leo1987 Elahe-Naaz 25X GomGoor maryam_1900 heava H_Nazanin
ɐʍᴘтʏ
12 بهمن - 13:27
6
ɐʍᴘтʏ
مَنو مَریض و بیمار و رَنجور کرده و بَعد میگه بُرو خودتو دَرمان کُن ..(:
2 نظر
Agggnes player Eghlima shAny mulian 025100 ViC_tO_riA D-mary 1900 farzad74 _SaHaR mehran97 ssina Talkh_ Atefeh013 leo1987 Ki__ana culprit 25X Sangdel GomGoor _mahi_ hasratt021 H_Nazanin
ɐʍᴘтʏ
10 بهمن
6
ɐʍᴘтʏ
‏کاش حَداقل خُدا میفَهمید که چقَد دِلمون میشکنِه وَقتی آرزوهایِ مارو واسِه بَقیه بَرآورده میکُنه ..
نظر
Agggnes Mohamad_Y saniiiiiiiiiiii 025100 ViC_tO_riA sarina666999 moein_MMP mohammad051 porachoo1 _SaHaR NikOoo MALAKE92 Talkh_ -saisar- Ki__ana culprit 25X Sangdel GomGoor _mahi_ Yas0710 bi_nam_71 _Xx_
ɐʍᴘтʏ
9 بهمن
6
ɐʍᴘтʏ
3 سال از گذشته ..
نظر
Agggnes bimo Eghlima peymannn Mohamad_Y GHazal_JOOON 025100 _mehD kaamii 1900 sarina666999 faryas021 _SaHaR mehran97 ssina Talkh_ digari Ki__ana _mah_ 25X GomGoor _mahi_
ɐʍᴘтʏ
7 بهمن
6
ɐʍᴘтʏ
هَنوزم عِشقی اَما واسِه یکی دیگه (:
نظر
MOJTABA-M Agggnes bimo arshya Eghlima Mohamad_Y El_NaaaZ GHazal_JOOON ViC_tO_riA timsar 1900 sarina666999 -baran- _Morfin_ mahdieh23 _SaHaR ssina MALAKE92 Talkh_ encouraging Ki__ana Elahe-Naaz bano64 25X
ɐʍᴘтʏ
30 دی
6
ɐʍᴘтʏ
چَرخه یِ زندگی یَعنی : شُکلات، جوش ! شُکلات، جوش ، و ...
نظر
Agggnes player MilaD_iS_BaCk Eghlima Shalama Mohamad_Y ViC_tO_riA D-mary timsar 1900 sarina666999 moein_MMP mohammad051 porachoo1 mahdieh23 tiki nashenas20 ssina Ki__ana Elahe-Naaz b1994 25X TARANUM dok
ɐʍᴘтʏ
19 دی
6
ɐʍᴘтʏ
وَلی اون عشقِ مَن بود، خودش عشقِ بَقیه .. (:
نظر
Agggnes arshya Mr_heydari GHazal_JOOON 025100 D-mary sarina666999 -baran- porachoo1 tiki reza15 _SaHaR donyaye_talkh amiiir FanCier ssina NikOoo Talkh_ digari negar93 Ki__ana b1994 25X puma
ɐʍᴘтʏ
19 دی
6
ɐʍᴘтʏ
وقتی حَرفِ رفتَن شُد، نگفت بمون عَزیزَم (:
نظر
Agggnes arshya Mr_heydari GHazal_JOOON 025100 D-mary sarina666999 -baran- porachoo1 tiki reza15 _SaHaR amiiir FanCier ssina NikOoo MALAKE92 Talkh_ digari Ki__ana b1994 25X puma dok
ɐʍᴘтʏ
16 دی
6
ɐʍᴘтʏ
خیلی مِهرَبونی و این یه روزی تو رو به کُشتن میدِه !
1 نظر
Agggnes bimo arshya jahan El_NaaaZ GHazal_JOOON hapooli ViC_tO_riA D-mary sarina666999 -baran- moein_MMP porachoo1 _SaHaR nashenas20 ssina Talkh_ SeTiA98 encouraging negar93 Ki__ana b1994 25X puma
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15