گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ابوالقاسم کریمی
38 بیپ
farzandezamiin.blogfa.com
موسیو
0.1 بیپ در روز

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

ابوالقاسم کریمی
24 اسفند - 12:30
1
ابوالقاسم کریمی
عنه صلى الله عليه و آله :ثلاثةٌ يُقسِينَ القَلبَ : استِماعُ اللَّهوِ ، وطَلَبُ الصَّيدِ ، وإتيانُ بابِ السُّلطانِ . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز، دل را سخت مى كند: بيهوده شنوى، شكار كردن ، و آمد و شد به دربار سلطان
نظر
ابوالقاسم کریمی
23 اسفند - 18:37
1
ابوالقاسم کریمی
عنه عليه السلام :إيّاكُم و تَحَكُّمَ الشَّهَواتِ علَيكُم ؛ فإنّ عاجِلَها ذَميمٌ و آجِلَها وَ خيمٌ . امام على عليه السلام : از حاكم شدن .. ها بر خودتان بپرهيزيد؛ زيرا حال آنها در دنيا نكوهيده است و در آخرت وخيم
نظر
ابوالقاسم کریمی
23 اسفند - 18:37
1
ابوالقاسم کریمی
عنه عليه السلام :إذا فَسَدَ الزَّمانُ سادَ اللِّئامُ . امام على عليه السلام : هرگاه روزگاران فاسد شود، فرومايگان حاكم مى شوند
نظر
ابوالقاسم کریمی
22 اسفند - 13:49
1
ابوالقاسم کریمی
بخوانیم و تفکر کنیم/ عنه صلى الله عليه و آله :كَما تَكونونَ يُوَلّى ـ أو يُؤَمَّرُ ـ عَلَيكُم . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همان گونه كه هستيد ، بر شما سرپرستى (حكومت) مى شود.
نظر
culprit
ابوالقاسم کریمی
20 اسفند - 14:11
1
ابوالقاسم کریمی
امام جواد عليه السلام : سه خصلت است كه به وسيله آنها جلب محبت مى شود: رعايت انصاف در معاشرت با ديگران، هميارى ديگران در سختى، و برخوردارى از قلبى سليم و مهربان
ابوالقاسم کریمی
18 اسفند - 13:34
1
ابوالقاسم کریمی
????عنه عليه السلام :الدِّينُ هُو الحُبُّ ، و الحُبُّ هُو الدِّينُ . ????امام باقر عليه السلام : دين همان محبّت است و محبّت همان دين است. ▫️منبع:ميزان الحكمه جلد دوّم/صفحه ی 425
ابوالقاسم کریمی
15 اسفند - 15:08
1
ابوالقاسم کریمی
رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :مِن إجلالِ اللّهِ إجلالُ ذي الشَّيبَةِ المُسلمِ . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : احترام نهادن به مسلمان سالخورده ، احترام به خداوند است
نظر
encouraging bi_nam_71
ابوالقاسم کریمی
14 اسفند - 10:08
1
ابوالقاسم کریمی
خدایا در روزگاری داریم زندگی میکنیم که اکثر انسانها حکم یه تیکه گوشتو دارن که داره زیر گوش کوب ، له میشه. خودت به دادمون برس
نظر
ابوالقاسم کریمی
30 دی
1
ابوالقاسم کریمی
نتوان به آه لشگر غم را شکست داد/این ابر از نسیم پریشان نمیشود.صائب
نظر
bi_nam_71
ابوالقاسم کریمی
11 آبان 97
1
ابوالقاسم کریمی
امام على عليه السلام ـ از حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هنگامى كه حكومت گروهى به سر آيد ، آرايشان سست شود
نظر
molae
ابوالقاسم کریمی
11 آبان 97
1
ابوالقاسم کریمی
امام على عليه السلام : اگر حكومت ، با پايه هاى عدالت بنا شود و با خِرَد پشتيبانى گردد ، خداوند ، دوستدارانش را پيروز و دشمنانش را خوار سازد
نظر
ابوالقاسم کریمی
11 آبان 97
1
ابوالقاسم کریمی
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همان گونه كه هستيد ، بر شما سرپرستى (حكومت) مى شود
نظر
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15