گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
فرزانه امیری
1 بیپ
baronak.com/
مادام
0 بیپ در روز

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

فرزانه امیری
30 آذر 97
1
فرزانه امیری
بس که دیوار دلم کوتاه است هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد به هوای هوسی هم که شده سرکی می کشد و می گذرد ...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15