گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
jgyyih
12 بیپ
0 بیپ در روز
54 امتیاز

دنبال‌کنندگان

jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
ما مدام اشتباه گرفتيم يا اشتباه گرفته شديم و اين حس ترسناک تجربه ى تلخيه و مغز فراموش نميکنه و اين سيکل ادامه داره.
1 نظر توسط mobi
mehrab_expert manot00 dok
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
ولى منم از اول اينجورى نبودم حتى.انقدر پرت.انقدر محکوم.انقدر گناهکار
نظر توسط mobi
dok
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
خيس عرقم ميفهمى؟اين 23 کثيف خوب حالمو گرفت امشب خوب دل نداشتمو سوزوند
نظر توسط mobi
mehrab_expert
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
انقد سيگار کشيدم معدم ميسوزه اى کاش سيگار آپشن اوور دوز کردن داشت لعنتى
نظر توسط mobi
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
آىىى کسى هست که بشنوه ؟ نجات دهنده مرده است.نجات دهنده جن.ده است.
نظر توسط mobi
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
آدما خلاصه يه جا جن.ده ميشن.توى رابطه.توى پول.توى فضاى مجازى.توى دوستى.توى کار...جن.ده و غير جن.ده نداريم.جن.ده و جن.ده تر داريم فقط
نظر توسط mobi
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
چندشن اونايى که واسه زر زدن و سردرآوردن از کار ديگران و خودشيرينى کلماتو به جن.دگى ميکشونن.شما چندشين.اره خود تو.تو چندشي
نظر توسط mobi
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
آخه اصلا خواسته هاى من با بقيه فرق داره هميشه موندم بين تامين کردن فکر خودم وعلاقه ى خودم يا زرمفتى که بقيه ميزنن.اين هرزگي آخرم پارم کرد
نظر توسط mobi
MarjaNx maryam76
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
قبلنا ميگفتم من همونم که اگه پاشه آتيش به پا ميشه ولى از خودم چه پنهون از گور من خاکسترم بلند نشد حتي
نظر توسط mobi
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
وقتى دنيا رو تصور ميکنم خودمو يه مهره ى کوچيک عاجز ميبينم که هر روز با کاراى خودم بيشتر ناتوانيمو فرياد زدم تابقيه تاييد کنن يه بدبخت گشادم
نظر توسط mobi
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
تنهايى منزوى خودمو بالا آوردم رو تموم آدمايى که ميشناسم که عکساشونو با خنده هاي قشنگ ميذان تلگرام.تک تکشون چندشن
نظر توسط mobi
jgyyih
22 دی 95
1
jgyyih
امشب که تن لشمو تو خيابونا ميکشوندم حس ميکردم اين 23 سالگي خيلى کثيفه خيلى .هيچى نشدم به يک دهم خواسته هام نرسيدم .امشب شب تولدم اين 23 خورد تو مغز سر پوکم
4 نظر توسط mobi
1234
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15