گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
℘ݫیैݩैب℘
198 بیپ
مادام
0.3 بیپ در روز
1726 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
℘ݫیैݩैب℘
31 فروردین - 03:14
1
℘ݫیैݩैب℘
س ساعته تشنمه نمیرم آب بخورم: |
27 نظر
bimo arshya ameer MeTi_Never b1994 sara1363 domanliam
℘ݫیैݩैب℘
31 فروردین - 03:05
1
℘ݫیैݩैب℘
محسن لرستان ی اهنگ خونده بچه سوسول،خیلی شاخه ،دوس میدارم: |
نظر
bimo MeTi_Never b1994 domanliam
℘ݫیैݩैب℘
31 فروردین - 01:30
1
℘ݫیैݩैب℘
: |
2 نظر
-PEDAR- MeTi_Never b1994 domanliam
℘ݫیैݩैب℘
23 فروردین - 23:35
1
℘ݫیैݩैب℘
و تنهایی خراست: |
نظر
bimo -PEDAR- Eghlima e_m_a_D MeTi_Never b1994 76_10_15 medadrangi123 castaway domanliam
℘ݫیैݩैب℘
19 فروردین - 01:42
1
℘ݫیैݩैب℘
: |
نظر
-PEDAR- molae MeTi_Never b1994 76_10_15 SiNa_HZ domanliam
℘ݫیैݩैب℘
18 فروردین - 02:05
1
℘ݫیैݩैب℘
: |
نظر
bimo -PEDAR- MeTi_Never b1994 domanliam
℘ݫیैݩैب℘
17 فروردین - 02:24
1
℘ݫیैݩैب℘
خیلی حالم بده، : | ،توکل بخودت، خدا خسم از بازی من لفت، نوکرتم،بسه، موش ازمایشگاهی نیسم ک، خیلی بد ازتو طلبکاربشم،چرا؟چن خودم بی عرضم،: |[ - (
2 نظر
bimo -PEDAR- SACHLiiii b1994 jodaei castaway domanliam
℘ݫیैݩैب℘
16 فروردین - 19:50
1
℘ݫیैݩैب℘
: | اکثر مشکلات سرپوله، بی مایه فطیره همه چی،: | پول داشه باشی خرت میره : سوت
نظر
MOJTABA-M bimo -PEDAR- timsar b1994 Z821 castaway domanliam
℘ݫیैݩैب℘
7 فروردین
1
℘ݫیैݩैب℘
تاریکی بکام،نصف شب بخیر: |: سوت
نظر
-PEDAR- molae b1994 jodaei mehransna Z821 castaway domanliam
℘ݫیैݩैب℘
7 فروردین
1
℘ݫیैݩैب℘
یاد گرفتم حرفامو بی پرده بزنم، گرچه سخته و حس بدی میده بم، : | : |: | همیشه فک میکردم چرابابقیه فرق دارم، ازین نظرک دخترا پسرارو دوس، ولی من نمیتونم،جالب نیسن برام، : |واقن چیه مذکراجالبه ک دل و میبندید واینا[ - (
1 نظر
bimo -PEDAR- molae b1994 jodaei mehransna Z821 castaway
℘ݫیैݩैب℘
7 فروردین
1
℘ݫیैݩैب℘
بلخره یادگرفتم بامشخصات خودم بیام مجازی،ولی یسری چیزارو نمیتونم عوض کنم، احساساتم مثلا، من آدمی بودم ک هشت نه سال بامشخصات پسرونه میومد مجازی‌، وبادخترا رل میزد، و هنوزم ناراحتم،بخاطر عشق اولم، و اذیتام، ینی این ناراحتی .. منو، دلم بدرک
نظر
bimo -PEDAR- molae b1994 jodaei mehransna castaway
℘ݫیैݩैب℘
28 اسفند
1
℘ݫیैݩैب℘
: | کصشعر بازیا چیه اخه بگیرید عیدو بکنید ،نیاد دیگه: |
3 نظر
MOJTABA-M bimo -PEDAR- b1994 castaway
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15