گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
هر احساسی داری...منم باهاش شریک کن رفیق...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

حال امروزم...

گروه عمومی · 511 کاربر · 2748 بیپ

ارسال به حال امروزم...

◕‿-
1 اسفند - 23:57
10
◕‿-
یعنی یه چیزایی به دورایش گنابادی نسبت میدین که ...ادم شک میکنه شما مسلمونین...چون مسلمون که دورغ نمیگه..میگه؟
نظر
MOJTABA-M _aLi MilaD_iS_BaCk meti_si shAny e_m_a_D Reload El_NaaaZ D-A fakhteh timsar -baran- AM-mad farzad74 Zahra_L SACHLiiii _SaHaR AmIr_H_GHaseMI gartaltiraxtur _nastaran_ aziiin zahra7631 disable elham21
◕‿-
28 بهمن - 22:40
10
◕‿-
دردبي درمان شنيدي؟ حال من يعنی همين....بی تو بودن,درد دارد ....می زند من را زمين ……! فريدون مشيری
نظر
bimo Eeva m_siz10 PinPonella mulian El_NaaaZ timsar -baran- molae praice Zahra_L saber698 SACHLiiii arna _SaHaR gartaltiraxtur _nastaran_ aziiin zahra7631 _mah_ wolf7 zr79 D_C_O b1994
◕‿-
28 بهمن - 22:30
10
◕‿-
هیچی از زندگی دیگران نمیدونیم..میشینیم...قضاوت میکنیم..قضاوت میکنیم..قضاوت میکنیم...
نظر
bimo mim_kaf Eeva m_siz10 PinPonella timsar -baran- molae Zahra_L saber698 SACHLiiii arna _SaHaR gartaltiraxtur _nastaran_ aziiin zahra7631 elham21 leo1987 _mah_ wolf7 D_C_O b1994 katay0un
◕‿-
26 بهمن - 18:06
10
◕‿-
والا کعبه امال که اصلا وجود نداره ....ولی جایی که حتی بالاترین نهادش هم ازش سوال میپرسن...با درخواستاش مقابله میتونن بکنن و اقتصادش شماره یک دنیاست..مردم حق اعتراض دارن و بازداشت شده هاش خودکشی نمیکنن.. اره خوب جایی هست: دی: ) ))
نظر
------- Agggnes 1234 arshya e_m_a_D Mohamad_Y El_NaaaZ mah_jabin -baran- farzad74 SACHLiiii arna _SaHaR AmIr_H_GHaseMI ameer gartaltiraxtur aziiin zahra7631 disable elham21 b1994 TARANUM sara_perspolisi castaway
◕‿-
24 بهمن - 23:24
10
◕‿-
شمارو کی دعوت کرد بیرون؟؟؟: ) ))) من رو مامانم دعوت کرده : |: ) ))ولن عزیزم: x
نظر
Agggnes bimo mahsajk9 Eeva MilaD_iS_BaCk m_siz10 jahan Mohamad_Y mah_jabin hollyman kaamii fakhteh eghlima1376 AM-mad _Morfin_ saber698 SACHLiiii arna _SaHaR gartaltiraxtur aziiin zahra7631 disable elham21
◕‿-
22 بهمن - 08:41
10
◕‿-
من همیشه دوست داشتم کسایی که وابسته نظام نیستن و بنده خدا هاع کارمندی چیزی نیستن و میرن راهپیمایی رو از نزدیک ببینم: |: دی..من واقعا دوست دارم بدونم انگیزشون چی هست: |: دی
17 نظر
sara bimo mahsajk9 Eeva jahan Mohamad_Y mah_jabin mahdi-mb fakhteh farzad74 SACHLiiii arna _SaHaR gartaltiraxtur digari aziiin zahra7631 disable elham21 _mah_ niatia b1994 sara_perspolisi s-h-sidiqi
◕‿-
20 بهمن - 21:07
10
◕‿-
شاید جزو معدو افرادی باشم که ولنتاین بدون داشتن دوست پسر هم خیلی منو شاد میکنه : دی خیلی دوست دارم این روزووو@ } ; -@ } ; -: ^ )
5 نظر
------- asal237 Eeva MilaD_iS_BaCk arshya m_siz10 jahan Mohamad_Y fakhteh SACHLiiii arna _SaHaR gartaltiraxtur digari aziiin zahra7631 disable elham21 _mah_ b1994 sara_perspolisi castaway
◕‿-
18 بهمن - 23:44
10
◕‿-
این قدر دورم ادم بی عقله که دوست دارم برم توی غار زندگی کنم...و با حیوانات و گیاان فقط در ارتباط باشم...: دی به مرز جنون رسیدن: |: دی : ) )
نظر
------- 1234 bimo Eeva meti_si Mohamad_Y mulian hollyman fakhteh timsar AM-mad SACHLiiii arna RSJ62 MAHDIPOROO gartaltiraxtur sepehr25 aziiin zahra7631 disable elham21 leo1987 dolfin _mah_
◕‿-
17 بهمن - 21:45
10
◕‿-
هر روشی رو امتحان کردم..بجز اینکه خودم مربی خودم باشم.....
1 نظر
sara sobhan bimo mim_kaf shAny Mohamad_Y El_NaaaZ hollyman fakhteh MajorGeneral saber698 SACHLiiii reza15 _SaHaR AmIr_H_GHaseMI MAHDIPOROO gartaltiraxtur _nastaran_ digari aziiin STAR007 disable elham21 dolfin
◕‿-
17 بهمن - 00:00
10
◕‿-
اگه بتونه چیزی منو وصل گذشته بکنه فقط تویی...همیشه همون قدر جذاب...همیشه همون قدر خواستنی.....
1 نظر
------- Agggnes bimo MilaD_iS_BaCk BehAfarid mahdi-mb fakhteh MajorGeneral SACHLiiii _SaHaR MAHDIPOROO gartaltiraxtur _nastaran_ digari aziiin zahra7631 elham21 _mah_ TARANUM _AR_MIM_ castaway miuza
◕‿-
15 بهمن - 14:51
10
◕‿-
در یک اقدام انتحاری تلگرام رو تمیز کرده و اعضای اضافی رو حذف نموده و در ارامش عمیقی به سر میبرم: | یسسس: دی
3 نظر
Mojtaba bimo mim_kaf shAny e_m_a_D D-A mah_jabin fakhteh MajorGeneral _Morfin_ saber698 SACHLiiii Colonel _SaHaR MAHDIPOROO gartaltiraxtur MALAKE92 digari aziiin zahra7631 mehr2018 _mah_ shahinjony _imehdi123_
◕‿-
9 بهمن
10
◕‿-
کلا یه جمله در زندگی نجات دهندست عزیزان...""به من چه """..مشخصا یعنی وقتتو تلف چیزی نکن که اعصابتو خورد خواهد کرد
نظر
------- romina 1234 bimo mim_kaf Eeva BehAfarid m_siz10 shAny e_m_a_D D-A fakhteh MajorGeneral timsar AM-mad farzad74 Zahra_L saber698 HamooN_abrari _SaHaR aziiin elham21 zr79 niatia
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15