گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
hameda aali
1 بیپ
0 بیپ در روز
hameda aali
17 دی
1
hameda aali
بگیر از من این هردو فرمانده را "دل عاشق" و "عقل درمانده" را اگر عشق با ماست ؛ این عقل چیست؟ بکُش! هم پدر هم پدر خوانده را تو کاری کن ای مرگ ! اکنون که خلق نخواهند مهمان ناخوانده را در آغوش خود "بار دیگر" بگیر من این موج از هر طرف رانده ر
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15