گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
429 بیپ
0.8 بیپ در روز
8454 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
6 ساعت
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
عاشقی بود احساس من...... ....خود عشقی واسه من........@ } ; -
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
14 ساعت
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
۱۶:۱۶....
نظر
MOJTABA-M bimo mim_kaf Zahra_L SACHLiiii castaway
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
16 ساعت
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
#خدایا_…………چنان کن سرانجام کار.....تو خوشنود باشی و ما رستگار.........: دعا
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
4 اسفند - 02:16
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
قلبم پر از عشق .....……………………معجزه اینه.......8 - )
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
4 اسفند - 02:04
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
02:04......8 - )
1 نظر
bimo mim_kaf farzad74 Zahra_L SACHLiiii
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
4 اسفند - 02:01
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
پر از تنهاییم ای کاش بودی..... که داره زندگیم از دست میره... یه اهنگی گذاشتم که میدونم.. اگه گوشش کنی گریت میگیره.... دارم دنبال عکسامون میگردم....... همونا که لب دریا گرفتیم.......8 - )
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
4 اسفند - 01:57
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
.........تا دیدم و وابسته شدم............واسه ی _ دلم تنگ شده بود........8 - )
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
4 اسفند - 01:43
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
یاد اهنگهای قدیمیم کردن نصف شبی.......8 - )........
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
4 اسفند - 01:19
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
خوشحالی میایی اینجا....غمگینی میایی اینجا.....اینجا ........
نظر
bimo farzad74 Zahra_L SACHLiiii katay0un castaway
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
2 اسفند - 19:04
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
تو دنیای سردم ب تو فکر کردم......ب تو فکر کردم ب تو آره آره.........‌دوستتت داشتم با تموم وجودم‌....‌‌‌‌8 - )
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
2 اسفند - 18:57
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
در vafadaram
همیشه دروغ میگفتی واسه من میمیری‌...........بگو عاشقم نبودی تو ک داری میری.........ب خدا همش دروغه....ک منو دوست داری......ک رو قلب من اینجوری پا میزاری........
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
2 اسفند - 17:01
1
   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌
گفت بنویس.‌‌‌‌‌‌......باشه.......من دوست ندارم اونجا باشم....‌‌.ولی نمیشه خارج شد.......میبینمشون ناراحت میشم
4 نظر
akharin-roze mim_kaf farzad74 SACHLiiii ssina Farnazgh_ castaway
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15