گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
این گروه به جوک های دست اول اختصاص دارد.

ارسال هر گونه جوکی آزاد هست.

به جای بعضی از کلمات لطفآ * یا ... بگذارید.

تمامی بیپ های این گروه میبایست متنی باشند.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

جوک های دست اول

گروه عمومی · 1575 کاربر · 6389 بیپ

ارسال به جوک های دست اول

مجتبی
8 مرداد - 13:53
4
مجتبی
عجایب یعنی: . . . موز از جنوبی با هواپیمای اختصاصی میاد کیلویی پنج هزار تومن. گوجه سبز از با وانت کامی خشتک میاد کیلویی پانزده هزار تومن!!!
نظر
Nenin AM-mad ali93 aryan22
مجتبی
4 مرداد - 17:19
4
مجتبی
تو اين دوره زمونه لايک کردن مثل مراسم تشعييع جنازه ميمونه . . . . . .. . . . بايد تو مراسمشون شرکت کني تا تو مراسمت شرکت کنن!: ) ) نخند عين حقيقته: نچ
نظر
maryam ouch Dovicheh SahanD_23 shayea ali93 zahra_ordibeheshti s0heili 18negin
مجتبی
4 مرداد - 17:14
4
مجتبی
ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ که یه ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻓتم ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ... ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩ ... ﺳﻮارﺵ نکردم !!!: دی
نظر
SESNA-SARA ouch LOVE-MEM goje Dovicheh SahanD_23 shayea ali93 zahra_ordibeheshti s0heili 18negin khass23
مجتبی
4 مرداد - 17:08
4
مجتبی
ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﺎ ﺗﻮﺭﺍﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﯾﺨﻤﮏ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﻧﺼﻔﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ . . . . ﭼﺮﺍ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﯿﮕﯿﺪ ﺁﺭﻩ!!!! ﺍﺧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﻣﮕﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺗﺠﺪﯾﺪﯾﻬﺎﯼ ﺑﺪﺑﺨﺖ b - (
نظر
LOVE-MEM SahanD_23 --DandelioN-- s0heili MIIIRa
مجتبی
4 مرداد - 17:05
4
مجتبی
آقا دفترچه خدمتمو پرکردم بعدیه هفته جوابش اومد.....افتادم 08نیویورک . . . . . . . . . . . وای مگه میشه!! مگه داریم!1 عجب توافقیه...: ) )
نظر
LOVE-MEM SahanD_23 --DandelioN-- s0heili
مجتبی
4 مرداد - 17:03
4
مجتبی
ﻣﯿﮕﻦ : " ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ " . . . . .. . . . . . .. . . . ﺷﻤﺎ ﺩﺍﻑ ِ ﺗﻮﯼِ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮﯼِ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺸﯿﻢ: دی
نظر
Mojtaba_ab eeva amir_masoud MajorGeneral LOVE-MEM SahanD_23 --DandelioN-- s0heili Bardia_a
مجتبی
4 مرداد - 17:02
4
مجتبی
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﮔﻬﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺯﻧﮕﯿﺪﻡ ۱۵ﺑﺎﺭ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭﺩ، ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ . . . . . . . . . . . . ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﯾﺸﺎﻟﻠﻪ ﺧﺮﺝ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺩﯾﮕﻪ؟
نظر
amir_masoud LOVE-MEM SahanD_23 zahra_ordibeheshti s0heili
مجتبی
4 مرداد - 16:55
4
مجتبی
پشت هر آدم موفقی! . . . . . . . . . . . . یه گوشی ساده وجود داره که به نت وصل نمیشه!!!! والا: |
نظر
amir_masoud nobarevafa LOVE-MEM SahanD_23 Hoda75 Bardia_a
مجتبی
31 تیر - 19:37
4
مجتبی
ﺷﺘﺮﻫﺎ 4 ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ﺷﺘﺮﻫﺎﻳﻴﮑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﻨﺒﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ . 2 ﺷﺘﺮﻫﺎﻳﻴﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﺷﻮﻥ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﻦ . 3 ﺷﺘﺮﻫﺎﻳﻴﮑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﺎﺑﻦ . 4 ﺷﺘﺮﻫﺎﻳﻴﮑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻦ،ﺧﻮﺷﺸﻮﻥ ﻣﻴﺎﺩ ﻭﻟﻲ ﻻﻳﮏ ﻧﻤﻴﺰﻧﻦ~ x (
نظر
arshya _nastaran_ zahra_ordibeheshti driver-man
مجتبی
31 تیر - 19:22
4
مجتبی
چه جوریه کشوری که بالاترین مبلغ صدقه در دنیا رو داره، !!!!! . . . . . . آمار بیشترین تصادف جهان رو داره!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فکر کنم صندوقها خرابن !!! مسئولین رسیدگی کنند لطفاً ........ یا اینکه مسئولین خرابن !!!! صندوقها رسیدگی کنین لطفا..: سوت
نظر
13-13jk zahra_ordibeheshti
مجتبی
31 تیر - 19:20
4
مجتبی
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻥرستوران و ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩﯼ ﻭ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺷﻠﻮﻏﯽﻣﯿﺸﯿﻨﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻻﺩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯿﺪﻥ . . . . .. . . . . . . . ﻣﺚِ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ تحصیل
نظر
13-13jk zahra_ordibeheshti
مجتبی
31 تیر - 19:14
4
مجتبی
دم نقی معمولی گرم خوب چیزی یادمون داد... . . . . . . . . . . . . جدیدا به هرکی میخوام بگم زر مفت نزن میگم دوغته بنووووووووش: دی
نظر
s0heili _Dena_
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15