گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
بیاین با هم بخندیم نه به هم بخندیم

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خندوانه

گروه عمومی · 49 کاربر · 82 بیپ

ارسال به خندوانه

βεみζαძ
5 مهر
2
βεみζαძ
دیروز داشتم بازی میکردم که یه دفعه دیدم آلتم از جا کنده شد…!
1 نظر
maryam33 MajorGeneral Zahra_L mohammad051 bardia2020 shiva_naz dok rahaomi mahjur
βεみζαძ
5 مهر
2
βεみζαძ
یعنی ملت حاضرن یه کصخل رئیس جمهورشون بشه اما یه زن نشه بعد میگن تو حقوق زنان رعایت نمیشه: - ? آخرشم نفهمیدیم اونا کارشون درسته یا ما : | در هرصورت در هردو کشور اول کصخلان بعد زنان
نظر
maryam33 MajorGeneral mohammad051 bardia2020 shiva_naz Ftm_j dok rahaomi mahjur acunetix
βεみζαძ
5 مهر
2
βεみζαძ
سیم ظرف شویی گردا رو دیدین وسطش سوراخه آره من با اون هم...
1 نظر
maryam33 MajorGeneral Zahra_L mohammad051 bardia2020 elham21 dok rahaomi mahjur
βεみζαძ
5 مهر
2
βεみζαძ
‏آقاااا ملت صفحاتِ مجازی ترامپ رو پیدا نکُنن برن فحشش بدن این مسی و داور نیس که این کُسخُله یهو دیدی یه بمب اتم زد وسطِ خشتکمون : |: |
نظر
maryam33 MajorGeneral bardia2020 dok rahaomi mahjur
βεみζαძ
5 مهر
2
βεみζαძ
‏بنظرم "هرطور راحتی" رو باید در زمره ی فحشای ناموسی به حساب بیارن : - /: ) ): ) )
6 نظر
MajorGeneral Zahra_L arna elham21 pega medadrangi123 dok rahaomi mahjur
βεみζαძ
25 دی
2
βεみζαძ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻼﻡ ،
2 نظر
bimo maryam33 GHazal_JOOON Saman_TC bardia2020 gartaltiraxtur ella22 _Amir-ALi_ Elahe-Naaz MIIIRa maryam76 _AR_MIM_ Arash_more rahaomi
βεみζαძ
25 دی
2
βεみζαძ
ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ
1 نظر
bimo maryam33 GHazal_JOOON bardia2020 gartaltiraxtur ella22 Mahkomeh20 Elahe-Naaz MIIIRa maryam76 Arash_more rahaomi
βεみζαძ
25 دی
2
βεみζαძ
آرشیو آی انقدر کامله فکر کنم چند وقت دیگه عروسی بابابزرگ منو بذاره!
نظر
maryam33 bardia2020 gartaltiraxtur lily-lady Mahkomeh20 Elahe-Naaz maryam76
βεみζαძ
25 دی
2
βεみζαძ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺴﺮه 400 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﻪ ﺯﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﺋﯽ ﻣﯿﺨﺮﻩ، ﻫﻢ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻑ! ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺯﻧﺶ ﯾﮑﻢ مشکوک ﻧﯿﺴﺖ؟!: |
نظر
maryam33 bardia2020 gartaltiraxtur Mahkomeh20 maryam76
βεみζαძ
25 دی
2
βεみζαძ
آیا میدانستید پشه ها اصلا نمی خوابند؟؟منم نمیدانستم همینجوری یه زری زدم فک کنین خیلی حالیمه: دی
نظر
maryam33 bardia2020 maryam76
βεみζαძ
21 دی
2
βεみζαძ
@ - )
βεみζαძ
21 دی
2
βεみζαძ
بیلیارد نه من هیچی نمیگم پسرا هم چیزی نکن اون بیلیارده: |
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7