گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
mahdighap
671 بیپ
موسیو
0.7 بیپ در روز
10573 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

..
mahdighap
1 ساعت و 45 دقیقه
1
mahdighap
و اين ديوانگى از بهر عقل بود تو چرا معطلى اى دل بيهوده .. .!.
نظر توسط mobi
mahdighap
31 اردیبهشت - 20:55
1
mahdighap
اين هرم هوا از عطر تو پوچ .. .!.
نظر توسط mobi
molae
mahdighap
31 اردیبهشت - 00:47
1
mahdighap
گل كاشته ام رو به ايوانى كه نيست .. .!.
نظر توسط mobi
shAny mulian rOya__ mohammad051 MALAKE92
mahdighap
29 اردیبهشت - 19:28
1
mahdighap
راى من تويى كه نيستى .. .!.
نظر توسط mobi
shAny _ReyHanE
mahdighap
29 اردیبهشت - 01:39
1
mahdighap
دنيا به درك رفتو دل بى سر و سامان شد .!.
نظر توسط mobi
shAny
mahdighap
25 اردیبهشت - 10:29
1
mahdighap
و لونایی که دیگه نمیشه پستاشو بخونم : دی
1 نظر
shAny molae modeco_ bardia2020 mis-shiva
mahdighap
24 اردیبهشت - 22:25
1
mahdighap
من چه كنم كه از درون دست تو ميكشد كمان .. .!.
1 نظر توسط mobi
shAny rOya__ molae bardia2020
mahdighap
23 اردیبهشت - 01:52
1
mahdighap
نگاه هايى معنى دار .. شقيقه اى متلاشى .. .!.
نظر توسط mobi
shAny MALAKE92
mahdighap
21 اردیبهشت - 11:27
1
mahdighap
چرا نميشه منطقى بود با اين حس ؟ .. .!.
نظر توسط mobi
rOya__ nazmehr MALAKE92
mahdighap
18 اردیبهشت - 09:12
1
mahdighap
معجون سرگشتى است رفتنت اما باز بيا .. .!.
نظر توسط mobi
shAny parmin rOya__
mahdighap
15 اردیبهشت - 15:58
1
mahdighap
ديريست كه دلدار غمى را نفرستاد .. .!.
نظر توسط mobi
shAny rOya__ MALAKE92
mahdighap
8 اردیبهشت
1
mahdighap
طاقچه دلم پره گلاييه كه باس بت ميدادم و نبودى .. .!.
نظر توسط mobi
meti_si shAny soranat rOya__ MALAKE92
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15