گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
morᴛezᴀ
1460 بیپ
موسیو
0.7 بیپ در روز
96284 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
morᴛezᴀ
25 اردیبهشت - 01:09
5
morᴛezᴀ
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض ؛ پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
نظر
jahan msit723 molae SACHLiiii encouraging
morᴛezᴀ
25 اردیبهشت - 00:46
5
morᴛezᴀ
انقدر دلم گرفت که یاد اینجا افتادم
30 نظر
paniz95 jahan molae minty
morᴛezᴀ
1 اردیبهشت
5
morᴛezᴀ
ناچار هرکه صاحبِ روی نکو بُود؛ هرجا که بُگذرد همه چشمی در او بُود/ ای گل تو نیز شوخی بلبل معاف دار؛ کان جا که رنگ و بوی بود گفت و گو بود . روز
4 نظر
samin_dr shAny jahan msit723 GHazal_JOOON molae elham21 mardmorde dok
morᴛezᴀ
1 اردیبهشت
5
morᴛezᴀ
بگفتمت که به ترکان نظر مکن سعدی؟ چو تَرک تُرک نگفتی تحملت باید. روز
نظر
samin_dr shAny jahan msit723 GHazal_JOOON molae mardmorde dok
morᴛezᴀ
1 اردیبهشت
5
morᴛezᴀ
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت ؛چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت / یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم ؛ پرده برانداختی کار به اتمام رفت . روز
1 نظر
samin_dr Mohadese2M shAny jahan mardmorde dok
morᴛezᴀ
10 فروردین
5
morᴛezᴀ
در عالم بی‌رنگی مستی بود و شنگی؛ شیخا تو چو دلتنگی با غم چه هواداری
1 نظر
JoDi samin_dr shAny jahan msit723 mahnaz- _nastaran_ elham21 castaway
morᴛezᴀ
10 فروردین
5
morᴛezᴀ
کاش وقتی به کسی ربطی نداشت در معرض قضاوت هم قرار نمیگرفتیم.
نظر
JoDi samin_dr shAny msit723 _nastaran_ D_C_O castaway
morᴛezᴀ
10 فروردین
5
morᴛezᴀ
دلتنگی به خودی خود چیز بدی نیست. بد ماجرا زمانی هست که دستت به جایی بند نباشه
نظر
JoDi samin_dr shAny msit723 _nastaran_ elham21 castaway
morᴛezᴀ
10 فروردین
5
morᴛezᴀ
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند ؛ دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد
1 نظر
JoDi samin_dr msit723 elham21 castaway
morᴛezᴀ
29 اسفند
5
morᴛezᴀ
من خودم دو سه ماهی است تلگرام نرفتم کی پرسید چرا؟حتی داداشم امشب گفت اون مطلبی که فرستادی خیلی خوب بود
نظر
masoud66 JoDi samin_dr shAny msit723 mahnaz- elham21 minty castaway
morᴛezᴀ
29 اسفند
5
morᴛezᴀ
بدم نمياد گپ و گفتگويى داشته باشم ولى ظاهرن هيچكدوم از لوازم خونه مايل نيستن
5 نظر
samin_dr shAny mahnaz- elham21 minty castaway
morᴛezᴀ
29 اسفند
5
morᴛezᴀ
نشسته است به راهت هزار چشمِ سپيد؛ تو دل به راه‌ ندادی هزار سال سياه؛ نمانده است تو را هيچ ياد يار و ديار؛ نمانده است مرا هيچ غير آه و نگاه
1 نظر
samin_dr shAny elham21 minty castaway
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15