گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
بوی جوی مولیآن آید..
5247 بیپ
مادام
2.8 بیپ در روز
101321 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
بوی جوی مولیآن آید..
3 ساعت
6
بوی جوی مولیآن آید..
دل میخوردو دیده فرو میریزد ..
نظر
shAny SACHLiiii wolf7 25X Z821 castaway
بوی جوی مولیآن آید..
21 آذر - 00:46
6
بوی جوی مولیآن آید..
نمیدونم چراهیچی اونجوری که من میخوام نمیشه ..نشد ..
4 نظر
Mohadese2M shAny molae SACHLiiii Mr-Arash NikOoo D_C_O 25X SiNa_HZ houri
بوی جوی مولیآن آید..
13 آبان
6
بوی جوی مولیآن آید..
یوقتآیی ازشدت دلتنگی دلت میخواد بترکی ..
1 نظر
Mr-Arash NikOoo D_C_O 25X houri
بوی جوی مولیآن آید..
27 مهر
6
بوی جوی مولیآن آید..
این گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندآرد ..
نظر
Eeva Mohadese2M shAny SACHLiiii D_C_O 25X houri
بوی جوی مولیآن آید..
21 مهر
6
بوی جوی مولیآن آید..
چرآ وقتی خدا یسری چیزآرو واسه ادمآش درنظر میگیره به عقبه اون ادما نگاه نمیکنه ..به اینکه چقد دلشون شکسته بود ،یا شکسته ..به اینکه شاید اون ادم حال خوبو بیشترازهر چیزی احتیاج داره ولی دریغش میکنه ..چراخدا نمیبینه ..
نظر
Eeva shAny SACHLiiii D_C_O 25X houri
بوی جوی مولیآن آید..
27 شهریور
6
بوی جوی مولیآن آید..
دیر،خیلی دیر فرق دوست داشتنو خاستنو فهمیدم ..ینی خیلی دیره دیر ..
نظر توسط mobi
Eeva shAny AFSoONGaR molae Mr-Arash D_C_O 25X houri
بوی جوی مولیآن آید..
26 شهریور
6
بوی جوی مولیآن آید..
باهمه چیز این دنیآ کنآر میام ،الا تاوان پس دادن ..حاضرم بمیرم ولی دیگه تاوانی پس ندم ..
نظر توسط mobi
shAny fakhteh AFSoONGaR molae Mr-Arash Sh-18 s4h4r 25X houri
بوی جوی مولیآن آید..
13 شهریور
6
بوی جوی مولیآن آید..
کوه بآش و دل نبند ..
نظر توسط mobi
Eeva shAny AFSoONGaR gentleboy lily-lady mardmorde 25X _AR_MIM_ houri
بوی جوی مولیآن آید..
15 تیر
6
بوی جوی مولیآن آید..
بخوانمت چون سرو ،بگویمت چون برگ ،ببویمت چون بآد تا ازیآد برده بآشمت ..
1 نظر توسط mobi
mehran11 Eeva lio dipdop AFSoONGaR gentleboy Mr-Arash mardmorde EMD 25X _AR_MIM_ houri
بوی جوی مولیآن آید..
3 تیر
6
بوی جوی مولیآن آید..
نشد شبی که سحر نکردم مگر که آتش درجآن گیرم ..
2 نظر توسط mobi
mehran11 Eeva shAny parmin lio AFSoONGaR gentleboy Mr-Arash mardmorde Farnazgh_ EMD 25X puma houri dok
بوی جوی مولیآن آید..
1 تیر
6
بوی جوی مولیآن آید..
روی بالینم به گریه نیمه شب سرمیگذارم من ،ازتواین دیوانگی راهدیه دارم هدیه دارم من ..
نظر توسط mobi
mehran11 Eeva pari3a MATARSAK mah_jabin nazmehr AFSoONGaR HamooN_abrari gentleboy mardmorde 25X houri dok
بوی جوی مولیآن آید..
31 خرداد
6
بوی جوی مولیآن آید..
غصه ات پآیآن ندآرد در هزارویک شب من ..
نظر توسط mobi
Eeva BehAfarid gentleboy mardmorde 25X puma NoVa houri dok
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15