گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
~Negar~
634 بیپ
مادام
0.7 بیپ در روز
76564 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
~Negar~
28 بهمن - 19:17
4
~Negar~
رواایت داریمـ کِ یِ دختر بهمـن مـاااهی 8 - ) برق نگـاااهش رو ; ; ) فقط بِ آدمـهاای نــاب مثِ خـودش میــده : ^ ): لاو یکی مثـل نیــلوفرمـ : بغل: لاو @18-niloofar تــولـدت مُبــااارکـــ نیــلوووی نگــااااری : - *: لاو
~Negar~
22 بهمن - 17:18
4
~Negar~
خوشبختـی یعنی8 - ) خــرید رفتـن بااا کسـی کِ دوستـش داااری ❀◠‿◠❀
~Negar~
19 بهمن - 19:59
4
~Negar~
تــو قـدمـ رنجـه بفـرمـااا 8 - ) فرش راهـت دلـی از خـون داریمـ .,: لاو
~Negar~
17 بهمن - 21:09
4
~Negar~
♥●•٠
~Negar~
15 بهمن - 18:45
4
~Negar~
مـامـان ❤ باور نمیکنـی ..دنیـا با چشـمـ های تـــو , دیـدنی تـر بـود ., ❤
~Negar~
13 بهمن - 17:35
4
~Negar~
قهـوه می ریـزمـ بـرایـت .. نیسـتی آن سـوی میـز ., ♥
~Negar~
5 بهمن
4
~Negar~
هَـنـوزمـ همـانـمـ .. کمـی مُـبتـلاتـر ., ❤
~Negar~
27 دی
4
~Negar~
مـاهی هـا خوشبـختنـد .. دلتنـگ نمی شـوند , با حـافظـه های سـه ثانـیه ای .,♥
~Negar~
24 دی
4
~Negar~
تنهـایی را .. مـن اختـراع کـردمـ .,
~Negar~
22 دی
4
~Negar~
با هـزاران قلـبی کِ در سیـنه جمـع کـرده امـ .. دوسـتت دارمـ .,❤
~Negar~
20 دی
4
~Negar~
بـدهمـ تکیـه بِ تــــو .. شـانـه شـدن را بلـدی ؟ ., ❤
~Negar~
19 دی
4
~Negar~
الهـه نـااز همیشـه میگفـت 8 - ) آدمـ وقتـی از قلب ُ احسـاسش مطمئـنه 8 - ) دوسـت داشتـنش رو با صـدای بلنـد فـریاد میزنه ❀◠‿◠❀ @Elahe-Naaz هیشکـی قـدِ تـو جراتش رو نـداشت کِ : لاو 8 - )
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15