گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
sisi
13 بیپ
mepatogh.ir/
0 بیپ در روز

دنبال‌کنندگان

sisi
19 اسفند
1
sisi
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم تا درخت دوستی کی بر دهد حالیا رفتیم و .. کاشتیم گفت و گو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم
نظر
_leyla_ SACHLiiii b1994 1998panah
sisi
12 اسفند
1
sisi
هر چقدر هم که ضعیف باشی ؛ گاهی اوقات … می توانی تکیه گاه باشی !
نظر
-PEDAR- molae SACHLiiii b1994 castaway _Eternity_
sisi
12 اسفند
1
sisi
با زمزمه ی تو اکنون رخت به گستره‌ی خوابی خواهم کشید که تنها رویای آن تویی … “احمد شاملو“
نظر
-PEDAR- molae SACHLiiii b1994 castaway _Eternity_
sisi
12 اسفند
1
sisi
تو می توانی نیایی …! ولی من نمی توانم منتظرت نباشم
نظر
-PEDAR- molae SACHLiiii b1994 _Eternity_
sisi
12 اسفند
1
sisi
دلتنگی پیچیده نیست… یک دل… یک آسمان… یک بغض… و آرزوهای ترک خورده… به همین سادگی…!!!
نظر
-PEDAR- molae b1994 _Eternity_
sisi
12 اسفند
1
sisi
شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتا ترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد
نظر
molae
sisi
12 اسفند
1
sisi
ساده که باشی زود حل می شوی می روند سراغ مسئله ی بعدی
نظر
molae
sisi
12 اسفند
1
sisi
هر شب … به خودم قول می دهم که فراموشـت کنم ! وقتی عکست را می بینم تو را که نه … قولم را فراموش می کنم… !
نظر
molae
sisi
12 اسفند
1
sisi
تمام درد من این است که … تو هرکاری هم که انجام دهی، بازهم برای من بهترینی
sisi
12 اسفند
1
sisi
چقدر به آغوشت وسوسه بدهکارم …!
نظر
molae
sisi
12 اسفند
1
sisi
می خواهم دوستت نداشته باشم اما نمیتوانم …! و این تنهاجاییست که خواستن توانستن نیست…
نظر
molae
sisi
12 اسفند
1
sisi
گفته بودند : از محبت خارها گل می شود ای بسوزد ریشه ضرب المثل های دروغ …
نظر
molae
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15