گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
✘ Sadaf - Silver ✘
496 بیپ
2remifasola30.blogfa.com
مادام
0.3 بیپ در روز
25156 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
✘ Sadaf - Silver ✘
21 دی
2
✘ Sadaf - Silver ✘
شُما که حَرف زدن بَلَـــــــد نیستی، حرف نَزَدن که بَلَـــــــدی لَعنتیییی..! : |
4 نظر توسط mobi
bimo player -PEDAR- helpless Leah _Morfin_ Zahra_L neda_98i HekToRman MiSs_MaQrooR MAHDIPOROO ssina _nastaran_ mOoorteza digari aziiin disable elham21 mardmorde No_Limits culprit b1994 Arman_124 25X
✘ Sadaf - Silver ✘
19 دی
2
✘ Sadaf - Silver ✘
یا اَبَرفــــــــرض : | بعدِ دو سال و اَنـــــــدی آن شدم... چرا هیشکیو نمیشناسَـــــــم آخه : | ولی یه زمانی شــــــــاخ بودم واس خودماااا : | : d
36 نظر
mitto Agggnes bimo arshya _Morfin_ Zahra_L neda_98i R74 MiSs_MaQrooR bardia2020 MAHDIPOROO ssina Sh-18 digari elham21 culprit b1994 zahranahi2
✘ Sadaf - Silver ✘
21 شهریور 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
اگه قَراره اَخلاق بَچَــــــــم به مَــــــــن بِرِه، به همین بَرِکت قَسَــــــــم میذارَمِش پَرورِشگــــــــاه خودمو خَلاص میکُنم..! : |: |
2 نظر توسط mobi
bimo maryam33 rose67 HAZRAT_SOLTAN Amir_GooKe 2000mehran mahsa0098 Mohamad_Y Youshita e30 rOya__ fardin_tanha ilighar shayan0511 farzad74 praice _Morfin_ neda_98i vahid021 sailent Night_Star g-eblis 17_sahar_ moein_MMP
✘ Sadaf - Silver ✘
11 شهریور 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
صُبحِتون بِخیــــــــر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زِندِگــــــــى خوﺩَمه دوس دارم الآن صُبــــــــح باشه... حَرفیــــــــه؟!! : d: |: |
35 نظر
Agggnes player arshya rose67 samane_rhi HAZRAT_SOLTAN Amir_GooKe 2000mehran Mohamad_Y Youshita msit723 niloo72 KaEl fardin_tanha hollyman timsar ilighar praice dadach__ neda_98i vahid021 13-13jk mahnaz- Night_Star
✘ Sadaf - Silver ✘
5 مرداد 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
Photo & Edit by me (:
✘ Sadaf - Silver ✘
3 مرداد 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
یِکی اَز سوالایی که جَدیدَن خِیلی ذِهنمـــــــو دَرگیــــــر کرده اینه ک. . . . . . . . . . . . . چقَد طول میکِشه تا یه زَرافـــــــه بـــــــالا بیاره؟؟!!: d: |
8 نظر توسط mobi
thomas player MilaD_iS_BaCk kimiya73 Amir_GooKe jahan 2000mehran Mohamad_Y Youshita e30 HamOoN-AGhaHe niloo72 fardin_tanha amir_masoud hasratt hezar-o-yek-shab AFSoONGaR AM-mad arash6009 Mahta1374 vahid021 g-eblis farhad19 17_sahar_
✘ Sadaf - Silver ✘
31 تیر 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
اون چیه که 5 تا دَســـــت داره، 5 تا هم پــــــا؟؟؟ . . . . . . . . . . . پُفَـــــــک... : | چیستان خودَمــــــه دوس دارَم جوابش پُفَـــــــک باشه!! : سوت : |
17 نظر توسط mobi
player asal237 Eeva kimiya73 samane_rhi HAZRAT_SOLTAN jahan Mohamad_Y Youshita Frantic-girl e30 DaintyGirl HamOoN-AGhaHe niloo72 KaEl fardin_tanha amir_masoud hezar-o-yek-shab AFSoONGaR AM-mad arash6009 HAmiD-S vahid021 farhad19
✘ Sadaf - Silver ✘
18 تیر 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
یِکى اَز سَخــــــــــت تَرین کارهاىِ دُنیــــــــــا، قانِــــــــــع کَردَنِ خودِتــــــــــه...! : |
35 نظر
thomas Agggnes broodyjoker MARDEMARD player kimiya73 HAZRAT_SOLTAN Amir_GooKe jahan saharbano -ataa- Mohamad_Y Youshita e30 effe HamOoN-AGhaHe niloo72 KaEl fardin_tanha amir_masoud hezar-o-yek-shab nazziii AFSoONGaR roshaidolbalaya
✘ Sadaf - Silver ✘
14 تیر 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
تَــــــــــه تَغــــــــــارى رو جِــــــــــدى بِگیرین... قُدرَتــــــــــى داره که پِــــــــــدَرِ خونِــــــــــواده نَداره..! B - ) : |
9 نظر توسط mobi
LOYAL player Eeva MilaD_iS_BaCk hamidzaredj arshya meti_si kimiya73 kimiyagar reza_max jahan saharbano Mohamad_Y Youshita e30 HamOoN-AGhaHe niloo72 hapooli amir_masoud zargol-sh hezar-o-yek-shab AFSoONGaR AM-mad shayan0511
✘ Sadaf - Silver ✘
30 خرداد 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
اِى جووووونَم عَجَب بَرفـــــــــــــى میباره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اینو میخاستم زمستون بِذارم ولى نِـــــــــــــت نَداشتم . .! : d : | :
55 نظر توسط mobi
LOYAL player MilaD_iS_BaCk JoDi meti_si iceheart72 jahan Mustang saharbano saniiiiiiiiiiii Youshita e30 HamOoN-AGhaHe niloo72 Shahin_Irani salaar hapooli amir_masoud zargol-sh hezar-o-yek-shab AFSoONGaR AM-mad farzad74 praice
✘ Sadaf - Silver ✘
26 خرداد 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
دَر حالِ حاضِــــــــــر تَنها طَرحَــــــــــم واسه آیَنــــــــــده اینه که بِهِش فِکــــــــــر نکنَم...!: |: |
2 نظر توسط mobi
LOYAL NIGHT-GIRL player arshya meti_si parisa-seven Amir_GooKe jahan Mustang saharbano Mohamad_Y Youshita msit723 e30 HamOoN-AGhaHe soranat niloo72 AM-mad praice sakine vahid021 mahnaz- saber698 17_sahar_
✘ Sadaf - Silver ✘
23 خرداد 94
2
✘ Sadaf - Silver ✘
این آشغــــــــــال چِقَد نــــــــــازه..!: xXx
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15