گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

دفترشعر

گروه عمومی · 129 کاربر · 302 بیپ

ارسال به دفترشعر

♤GLOOM♤A❤A
5 تیر - 18:33
1
♤GLOOM♤A❤A
گر ز مسیح پرسدت ، مرده چگونه زنده کرد؟!
1 نظر
HamooN_abrari wolf7 dok rahaomi
♤GLOOM♤A❤A
5 تیر - 01:26
1
♤GLOOM♤A❤A
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند......گرد بر و بام دوست پرواز کنند
نظر
bimo maryam33 Bardia_a dok rahaomi
♤GLOOM♤A❤A
6 خرداد
1
♤GLOOM♤A❤A
جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند...!
1 نظر
maryam33 nazmehr gartaltiraxtur FaTeMe-HhH TARANUM medadrangi123
♤GLOOM♤A❤A
5 خرداد
1
♤GLOOM♤A❤A
شب ها گذرد كه ديده نتوانم بست...مردم همه از خواب و من از فكر تو مست
نظر
maryam33 nazmehr _MehrSa
♤GLOOM♤A❤A
3 خرداد
1
♤GLOOM♤A❤A
عاقبت خاك شود حسن جمال من و تو....خوب و بد مي گذرد واي به حال من و تو
25 نظر
nazmehr
♤GLOOM♤A❤A
1 خرداد
1
♤GLOOM♤A❤A
یک با یک برابر نیست....
1 نظر
nazmehr molae arna TARANUM medadrangi123 _ReyHanE
♤GLOOM♤A❤A
14 اردیبهشت
1
♤GLOOM♤A❤A
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند......که مکدر شود آیینه مهر آیینم
نظر
maryam33 nazmehr arna
♤GLOOM♤A❤A
12 اردیبهشت
1
♤GLOOM♤A❤A
‏اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من.... دل من داند و من دانم و دل داند و من
نظر
maryam33 nazmehr molae arna m_kh
♤GLOOM♤A❤A
12 اردیبهشت
1
♤GLOOM♤A❤A
تازه جوانی زسر ریشخند گفت به پیری که کمانت به چند؟! پیر بخندید و بگفت؛ ای جوان ! چرخ تو را نیز دهد رایگان ...!
5 نظر
binahayat nazmehr arna Colonel Mahkomeh20 TARANUM m_kh
♤GLOOM♤A❤A
7 اردیبهشت
1
♤GLOOM♤A❤A
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود ... و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود
1 نظر
nazmehr arna
♤GLOOM♤A❤A
20 فروردین
1
♤GLOOM♤A❤A
باید کسی باشد که قبل از مرگ برایت اشک بریزد و تو جان بدهی برای دوست داشتن‌اش.
نظر
MajorGeneral nazmehr arna encouraging farid0611 wolf7 FaTeMe-HhH
 pouria
14 فروردین
1
 pouria
ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺘﯽ؟ گفت: ﺩﻭﺵ، ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺷﺪﻡ ...
2 نظر
bimo MajorGeneral nazmehr omida MALAKE92 18-niloofar fateme_1967
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15