گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

دفترشعر

گروه عمومی · 129 کاربر · 275 بیپ

ارسال به دفترشعر

 pouria
5 ساعت
1
 pouria
من مهندس گشته ام راه دلت پیدا کنم، ور نه با یک شغل ساده می شود خورد و نمرد...
 pouria
27 دی - 13:42
1
 pouria
عقل پرسید : که دشوارتر از کشتن چیست؟ عشق فرمود : فراق از همه دشوار تر است ...  
13 نظر
mim_kaf GHazal_JOOON Colonel sepida Horizon negar93 maryam76 dibabahane
 pouria
27 دی - 09:04
1
 pouria
صبح می‌خندد و من گریه کنان از غم دوست، ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست...؟
ɥdɹoɯɐuɐ
27 دی - 02:11
1
ɥdɹoɯɐuɐ
چه زمستانِ غم انگیزِ بدی خواهد شد~ماهِ دی باشدو آغوش کسی کم باشد
 pouria
26 دی - 16:35
1
 pouria
ای آنکه مرا برده ای از یاد ، کجایی ؟ بیگانه شدی ، دست مریزاد ، کجایی ؟ در دام توأم ، نیست مـرا راه گریزی، من عاشق این دام و تو صیّاد ، کجایی ؟
نظر
mim_kaf sepida bano64
 pouria
25 دی - 19:12
1
 pouria
درس خواندی؟چه خبر؟حال شما؟خوبی که؟ عشق پنهانی من پشت سوالی الکی . . .
 pouria
25 دی - 13:18
1
 pouria
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد، در دام مانده باشد صیاد رفته باشد...
1 نظر
bimo mim_kaf 18-niloofar negar93 Mosafer-e-Noor fateme_1967 Mah-TaB maryam76 Arash_more jodaei crush_h
♡GLOOM♡A~N
25 دی - 10:35
1
♡GLOOM♡A~N
دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند...هزار فتنه به هر گوشه‌ای برانگیزند
1 نظر
maryam33 _SaHaR 4asman-abi5 mr-EhsaN MALAKE92 ella22 fateme_1967 Mah-TaB maryam76
 pouria
22 دی - 16:16
1
 pouria
بود و بٖی تابی ، دلم جایی فدایی شد ... نفس در .. خشکش زد ، دلم "با تو هوایی" شد ...
1 نظر
1234 bimo mim_kaf God_lover omida negar93 Mosafer-e-Noor fateme_1967 Mah-TaB bano64 maryam76
 pouria
21 دی - 18:11
1
 pouria
طبیبم گفت درمانی ندارد درد ، غلط می‌گفت خود را کُشتم و درمان خود کردم...!!!
نظر
1234 God_lover roshaidolbalaya MALAKE92 fateme_1967 bano64
♡GLOOM♡A~N
19 دی - 10:57
1
♡GLOOM♡A~N
من به خوبى ها نگاه كردم و عوض شدم....
2 نظر
_naghme_ bimo maryam33 kimiyagar molae sepida negar93 Mahkomeh20 banoo- saman1373
 pouria
18 دی - 23:19
1
 pouria
این شب مرا یاد صدایی انداخت، که تمام سخنش لحن داشت...
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15