گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

دفترشعر

گروه عمومی · 129 کاربر · 359 بیپ

ارسال به دفترشعر

GLOOM♤A♡R
20 ساعت
1
GLOOM♤A♡R
1 نظر
molae arna AmIr_H_GHaseMI shiva_naz
GLOOM♤A♡R
23 مهر - 14:52
1
GLOOM♤A♡R
1 نظر
arna gartaltiraxtur elham21 shiva_naz b1994 medadrangi123 sshhrr acunetix
GLOOM♤A♡R
23 مهر - 14:51
1
GLOOM♤A♡R
زلال شانه هایت همچنانم عطش می دهد در بستری که عشق مجابش کرده است...
نظر
arna gartaltiraxtur elham21 shiva_naz b1994 medadrangi123
GLOOM♤A♡R
22 مهر - 11:01
1
GLOOM♤A♡R
مست و هوشیار"پروین
1 نظر
Zahra_L arna AmIr_H_GHaseMI gartaltiraxtur elham21 shiva_naz
GLOOM♤A♡R
20 مهر - 20:40
1
GLOOM♤A♡R
. هر که «دلارام» دید از «دلش» آرام رفت
1 نظر
maryam33 MajorGeneral arna elham21
GLOOM♤A♡R
20 مهر - 18:00
1
GLOOM♤A♡R
1 نظر
maryam33 MajorGeneral elham21 katay0un Lonelyman
 pouria
19 مهر - 22:42
1
 pouria
دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی.. که بیایی و در این تنگیِ دل جا بشوی.. تو فقط آمده بودی که دل از من ببری؟ بروی، دور شوی، قصه و رویا بشوی؟...
GLOOM♤A♡R
19 مهر - 09:04
1
GLOOM♤A♡R
مرا هزار اميد است و هر هزار تويى شروع شادى و پايان انتظار تويى
نظر
bimo MajorGeneral elham21 sshhrr Reine
 pouria
13 مهر - 11:21
1
 pouria
نفس کشیدن اگر خود نشان زندگی است، به دوستان برسان، زنده ام، ملالی نیست...
نظر
mim_kaf maryam33 MajorGeneral nazmehr MALAKE92 divare-marg golabatoon Mahkomeh20 25X
GLOOM♤A♡R
12 مهر - 17:50
1
GLOOM♤A♡R
مزرع سبز فلک دیدمو داس مه نو....یادم از کشته خویش آمدو هنگام درو
4 نظر
bimo maryam33 MajorGeneral nazmehr AmIr_H_GHaseMI shiva_naz acunetix
GLOOM♤A♡R
2 مهر
1
GLOOM♤A♡R
و فردا پاییز است،
1 نظر
arna golabatoon medadrangi123 Lonelyman dok
GLOOM♤A♡R
30 شهریور
1
GLOOM♤A♡R
اين جهان كوه است و فعل ما ندا...سوي ما آيد نداها را صدا
1 نظر
bimo arshya dadamilad MajorGeneral arna AmIr_H_GHaseMI gartaltiraxtur STAR007
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15