گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
حسن روحانی
4 بیپ
0 بیپ در روز
حسن روحانی
3 مرداد 97
1
حسن روحانی
سلام ملت شریف
2 نظر
حسن روحانی
26 اردیبهشت 97
1
حسن روحانی
خروج از برجام هیچ تاثیری در برجام نخواهد داشت.
5 نظر
D-mary empty_x _mah_ b1994 GomGoor M__M__m
حسن روحانی
26 اردیبهشت 97
1
حسن روحانی
با خروج از برجام ، شر یک موجود مزاحم از توافقنامه کم شد.
4 نظر
b1994 GomGoor
حسن روحانی
26 اردیبهشت 97
1
حسن روحانی
سلام ملت شریف
79 نظر
b1994 GomGoor _Zz_
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15