گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
shafiqullah sidiqi
150 بیپ
موسیو
1.7 بیپ در روز
825 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

shafiqullah sidiqi
5 دقیقه
1
shafiqullah sidiqi
در مسیری حرکت نکنید که ترس شما را وادار به حرکت کند، در مسیری گام بردارید که عشق و لذت، شما را به حرکت وا میدارد...
نظر
shafiqullah sidiqi
37 دقیقه
1
shafiqullah sidiqi
از کسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس و هرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار ، آنها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند و روزی آن را با تو تسویه می کنند...
نظر
shafiqullah sidiqi
19 ساعت
1
shafiqullah sidiqi
طوفان بشود،زل بزنم، وای نگاهت بکنم@ } ; - طوری عاشق شده باشم که دعایت بکنم @ } ; -مست مست از می ناب و قدحی در دستم @ } ; -جان شیرین و دو فرهاد و سه مجنون به فدایت بکنم؟
نظر
AbdollaH_A negar93
shafiqullah sidiqi
19 ساعت
1
shafiqullah sidiqi
روزتونـ-عالی-ثانیــــــــه هاتون #لبریـــــــزشادی #روزگــــــارت بر مراد #روزهــــــایت شـــــاد #شبــــــــهایت ماه مــــاه #ســــــهم چشــــمانت بهــــار #قلــــــبت از هر غــــصه دور #بـــــــزم عشـــقت پر #سـرور #عمر شیریــــنت
نظر
shafiqullah sidiqi
19 ساعت
1
shafiqullah sidiqi
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند. فرزند و عیال و خانمان را چه کند .دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی .دیوانه تو هر دو جهان را چه کند ......
4 نظر
AbdollaH_A
shafiqullah sidiqi
19 ساعت
1
shafiqullah sidiqi
تو کجایی که مرا یاد کنی من دلتنگم تنگی قلب من از رفتن توست تو کجایی که مرا شاد کنی من غمگینم غم من حاصل فقدان تو و خنده توست ای که از رفتن تو غمگینم خاطراتت زده آتش به دلم روزگاریست که از خاطره هایت مستم کاش میشد که مرا یاد کنی...
نظر
AbdollaH_A
shafiqullah sidiqi
19 ساعت
1
shafiqullah sidiqi
عین مرگ است اگر بی تو بخواهد برود @ } ; -او ک از جان خودت دوست ترش میداری@ } ; -
نظر
shafiqullah sidiqi
31 اردیبهشت - 11:22
1
shafiqullah sidiqi
عقل گفت که دشوارتر از مردن چیست: لاوعشق فرمود فراق ازهمه دشوارتراست..
shafiqullah sidiqi
31 اردیبهشت - 11:17
1
shafiqullah sidiqi
گاهی بایک کلمه انسان نابود میشود.
shafiqullah sidiqi
31 اردیبهشت - 11:02
1
shafiqullah sidiqi
تاتوهستی وغزل هست دلم تنهانیست@ } ; -محرمی چون توهنوزم به چنین دنیاست@ } ; -
shafiqullah sidiqi
31 اردیبهشت - 09:51
1
shafiqullah sidiqi
باتحقیرکردن دیگران نمی توان به خود شخصیت ساخت احترام کنیدتااحترام شوید
shafiqullah sidiqi
31 اردیبهشت - 09:45
1
shafiqullah sidiqi
بامصلحت دیگران از دواج کردن درجهنم زیستن است .فیلسوف
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15