گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
sara perspolisi2
101 بیپ
مادام
0.2 بیپ در روز
237064 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
sara perspolisi2
26 خرداد
10
sara perspolisi2
و پيراهن هيچ فصلي خيس تر از بهاري نبود كه رخت عزاي تو را بر تن كردم ...
sara perspolisi2
28 فروردین
10
sara perspolisi2
بضي وقتا هست ميرم خريد،خريد هم مي كنم ولي به دلم نيستن اصن!ولي بضي وقت ديگه خريدم هر چند مختصر باشه مثه قهرمانيِ تيمم بهم مي چسبه8 - ) با احترام به و قهرماني مون مبارك: لاو: لاو: لاو #24
sara perspolisi2
18 اسفند
10
sara perspolisi2
مــرا غلیییـظ دوسـت بــدار... شبیـهِ سایـه ی پشـتِ پلـک هایـت!
sara perspolisi2
5 اسفند
10
sara perspolisi2
و آن کسـی را کـه دوسـت داری نصـفِ دیگـرِ تـو نیسـت؛؛ او تویـی امـا جایـی دیگـر !
sara perspolisi2
29 دی
10
sara perspolisi2
مـن همانـم کـه شبـی عشـق، بـه تاراجـش بــُرد !
sara perspolisi2
12 دی
10
sara perspolisi2
گاهي يه اتفاقايي ميفته كه به قول هدايت روح رو در انزوا مي تراشه!!70روز!! جايِ فكر داره نه تمسخر!
sara perspolisi2
3 دی 95
10
sara perspolisi2
در ERTEBAT
گفتن 5دي فيلم فروشنده واردِ پخش ِخانگي ميشه: |ببينيم چند دقيقه ش سانسور ميشه: |
sara perspolisi2
27 آذر 95
10
sara perspolisi2
بـر حریفـان #مرگ دشـوار اسـت؛ بـر مـن #زندگی ...
sara perspolisi2
21 آذر 95
10
sara perspolisi2
آخریـن بـرگ ریـزانِ پاییـزی از چشمـانِ کـودکِ سرطانـی ...
sara perspolisi2
15 آذر 95
10
sara perspolisi2
گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من .♥. نفسی هست، دلی هست، ولی جانی نیست ! : (
sara perspolisi2
6 آذر 95
10
sara perspolisi2
sara perspolisi2
1 آذر 95
10
sara perspolisi2
تو در من زنده اى، من در تو ، ما هرگز نمى ميريم !
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15