گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
sara perspolisi2
100 بیپ
مادام
0.3 بیپ در روز
235686 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه

برچسب ‌های شخصی

sara perspolisi2
18 اسفند - 20:20
10
sara perspolisi2
مــرا غلیییـظ دوسـت بــدار... شبیـهِ سایـه ی پشـتِ پلـک هایـت!
sara perspolisi2
5 اسفند
10
sara perspolisi2
و آن کسـی را کـه دوسـت داری نصـفِ دیگـرِ تـو نیسـت؛؛ او تویـی امـا جایـی دیگـر !
sara perspolisi2
29 دی
10
sara perspolisi2
مـن همانـم کـه شبـی عشـق، بـه تاراجـش بــُرد !
sara perspolisi2
12 دی
10
sara perspolisi2
گاهي يه اتفاقايي ميفته كه به قول هدايت روح رو در انزوا مي تراشه!!70روز!! جايِ فكر داره نه تمسخر!
sara perspolisi2
3 دی 95
10
sara perspolisi2
در ERTEBAT
گفتن 5دي فيلم فروشنده واردِ پخش ِخانگي ميشه: |ببينيم چند دقيقه ش سانسور ميشه: |
sara perspolisi2
27 آذر 95
10
sara perspolisi2
بـر حریفـان #مرگ دشـوار اسـت؛ بـر مـن #زندگی ...
sara perspolisi2
21 آذر 95
10
sara perspolisi2
آخریـن بـرگ ریـزانِ پاییـزی از چشمـانِ کـودکِ سرطانـی ...
sara perspolisi2
15 آذر 95
10
sara perspolisi2
گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من .♥. نفسی هست، دلی هست، ولی جانی نیست ! : (
sara perspolisi2
6 آذر 95
10
sara perspolisi2
sara perspolisi2
1 آذر 95
10
sara perspolisi2
تو در من زنده اى، من در تو ، ما هرگز نمى ميريم !
sara perspolisi2
26 آبان 95
10
sara perspolisi2
sara perspolisi2
18 آبان 95
10
sara perspolisi2
در ERTEBAT
@1234 شوووكوول جآنم; ; )تولدت بسي مبارك انديِ خوشگلم8 - ) امروز يه روز تاريخيِ ديگه هم هست8 - )ببينيم هيلاري مياد بالا يا ترامپ: d :تولدت مبارك با صدايِ اندي :رقص مَشَدي8 - ): x: - *: بغل: - *
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15