گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #دوستت_دارم

Reza.Saei
24 اردیبهشت
2
Reza.Saei
من اون قدر قوی نیستم رویاهایی که با تو ساختم رو با یکی دیگه زندگی کنم ... //t.me/melodiye...iye_zendegiyam
Reza.Saei
29 فروردین
2
Reza.Saei
دلم گریه میخواد ، میدونی سخته خُب ... اونکه دوسش داشتم از پیشم رفته خُب ...
Reza.Saei
20 فروردین
2
Reza.Saei
ای عشقت ، آذوقه ی روزهای سرد من ! تمامِ زمستان را با دوست داشتنت سر می کنم ؛ واژه واژه هیزم می ریزم ، نمی گذارم ، نمی گذارم ، آتشِ این شعرها خاموش شود ...
Reza.Saei
29 فروردین
2
Reza.Saei
شهامت میخواهد دوست داشتن کسی که هیچوقت ،،، هیچ زمان سهم تو نخواهد شد ...
Reza.Saei
19 فروردین
2
Reza.Saei
خـواستـــم گلــه کنــم ، از نـا مهربانــی هایــت ! امــا ... ... خـوب کــه فکــر میکنــم مـــن بی مقدمــه عاشــق تـــو شـدم ...
Reza.Saei
19 فروردین
2
Reza.Saei
در انـتـهــاے نـگاهــت ڪلبه اے می سازم تـا نتـوانـــی بگویی از دل برود هـــر آن ڪــہ از دیــــده بـــرفـــتـــــ ...
Reza.Saei
11 فروردین
2
Reza.Saei
مــــــــن تــــــــ❤️ــــــــو را بہ هر زبانے ڪہ ترجمہ ڪردم عشق شدے ...
Reza.Saei
9 فروردین
2
Reza.Saei
تـــــــــــ❤️ــــــــــو شدی همه دنیام ،،، یه واقعیت توی رویا ... من همون دیوونم ،،، که وایمیسته پای حرفاش ...
Reza.Saei
9 فروردین
2
Reza.Saei
به چــــــــــــه بــــــــــــهانه اي مي خواهــــــــــــي، من را فرامــــــــــــوش کني؟ آن هم درســــــــــت زمانــــــــــــي که مــــــــــــن ،،، با هر بهانــــــــــــه اي تــــــــــــــــو را به يــــــــــــــاد می آورم ...
Reza.Saei
9 فروردین
2
Reza.Saei
عیدی امسال فقط بودنت ...
Reza.Saei
7 فروردین
2
Reza.Saei
فقط زخمها نیستند که ماندگارند ... گاهی کسی چنان بر احساست دست میکشد که جایش تا ابد در قلبت میماند ...
Reza.Saei
22 اسفند
2
Reza.Saei
می خواهمت که خواستنی تر هستی ز هر کس ♥♥♥ کو واژه ای که ساده تر از این بیان کنم ...؟؟؟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7