گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
22 ساعت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
شبیه است به شب ، اما نه! . . .شب که اینقدر نباید به بکشد ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
4 خرداد - 21:47
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
نشستم خوردم، گفتم، شاملو خواندم.... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
3 خرداد - 01:49
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
سخت است این‌که از "تو"،از "خودم"...از این "نفس کشیدن اجباری" ، از " "☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
1 خرداد - 19:17
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
; ; ) نگاهم محو چشمانت .. بـرایـت شـعـر میخوانم . . . [ ] ☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت - 15:25
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
ای شده با . . تلخ است تو را از دهن افتاده ببینم ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت - 04:49
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت - 01:17
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
یک عمر به سوختم و آه . . روزی که لب آورد ببوسم شد ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 13:41
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
پاسخ بده اینهمه چرا من؟ . . . . . تا دهم از همه چرا تو! .. ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 13:38
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
در کوی تو و از روی تو : - j . . . گرگ دهن آلوده یوسف ندریده :/ ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 13:36
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دیدی که نیست تنها بدون من. . [ ] ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 13:34
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
اینکه توام می خواهد مگر؟ ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 13:33
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من کی ام؟! باغی که چون با آمیختم . . . هر را که پروردم، *به خون آلوده بود* ..☟☟ .. .. ☟☟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15