گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
31 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
یک عمر به سوختم و آه . . روزی که لب آورد ببوسم شد ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
پاسخ بده اینهمه چرا من؟ . . . . . تا دهم از همه چرا تو! .. ...☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
در کوی تو و از روی تو : - j . . . گرگ دهن آلوده یوسف ندریده :/ ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دیدی که نیست تنها بدون من. . [ ] ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
اینکه توام می خواهد مگر؟ ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من کی ام؟! باغی که چون با آمیختم . . . هر را که پروردم، *به خون آلوده بود* ..☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
ای پر از عاطفه در با من . . . کاش می شد ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
شک ندارم که مرا خواهند بُرد . . . ان نمازم که ، باطل شده است ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
مغرور و بشو با همه ، اما . . . « که با خلق جهانی» ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
26 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دیگران چون از دل بروند . . تو چنان در دل من رفته که ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
24 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
را مپندار از سر ضعف است . . پشت نمیبینی *سلاحم* را ☟☟ .. .. ☟☟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

برچسب ها