گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 13:23
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
ای پر از عاطفه در با من . . . کاش می شد ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 13:20
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
شک ندارم که مرا خواهند بُرد . . . ان نمازم که ، باطل شده است ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
28 اردیبهشت - 04:52
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
مغرور و بشو با همه ، اما . . . « که با خلق جهانی» ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
26 اردیبهشت - 21:44
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دیگران چون از دل بروند . . تو چنان در دل من رفته که ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
24 اردیبهشت - 02:28
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
را مپندار از سر ضعف است . . پشت نمیبینی *سلاحم* را ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
23 اردیبهشت - 01:20
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
که این . ... مرا زین سان کُند مَجنون... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
14 اردیبهشت - 16:38
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
. . . . .[احساس خوب] . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
7 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من در بیان وصف تو حیران بمانده‌ام . . . .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
6 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
امشب سطرها را می‌نویسم؛ . . . ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
5 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
و گفتم بیا خوشم می‌دار . . . جواب دادی و گفتی که .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
29 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
حسود نیستم اما کسی . . . غلط کند که بخواهد باشد ..[والا] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
27 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
چشمای تو ، سکوت تو یه مثنوی . . . من حافظم اگه .. . ☟☟ .. .. ☟☟
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15