گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
23 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
که این . ... مرا زین سان کُند مَجنون... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
14 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
. . . . .[احساس خوب] . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
7 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من در بیان وصف تو حیران بمانده‌ام . . . .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
6 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
امشب سطرها را می‌نویسم؛ . . . ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
5 اردیبهشت
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
و گفتم بیا خوشم می‌دار . . . جواب دادی و گفتی که .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
29 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
حسود نیستم اما کسی . . . غلط کند که بخواهد باشد ..[والا] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
27 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
چشمای تو ، سکوت تو یه مثنوی . . . من حافظم اگه .. . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
27 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
اﻧﺪﺭ ﻣﺮﺽ ﻋﺸﻖ ﻋﺸﻖ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺴﺖ . . . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
26 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
♫♫ دست نیست اشکی که میریزه . . . . ♫♫ [( :] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
25 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دل تنگم و دلتنگ نبودی که بدانی . .. [ ( : ] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
25 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
اقرأ باسم ربک ‌الرسول ♡. . . که همین آشنای توست ...[ ☆مبعث حضرت رسول مبارک☆] .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
24 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
ای در دلم نشسته، . . [ ] ☟☟ .. .. ☟☟
صفحات: 1 2 3 4 5

برچسب ها