گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

جستجوی برچسب: #comment

E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
27 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
اﻧﺪﺭ ﻣﺮﺽ ﻋﺸﻖ ﻋﺸﻖ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺴﺖ . . . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
26 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
♫♫ دست نیست اشکی که میریزه . . . . ♫♫ [( :] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
25 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دل تنگم و دلتنگ نبودی که بدانی . .. [ ( : ] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
25 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
اقرأ باسم ربک ‌الرسول ♡. . . که همین آشنای توست ...[ ☆مبعث حضرت رسول مبارک☆] .. ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
24 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
ای در دلم نشسته، . . [ ] ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
24 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
"عشق" ،ای پیشامد زیبای . . . . هیچ میدانی که آثار تو استمراری اند؟ ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
24 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
یا گرمی یک به من باش ... یا . . ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
23 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
جمعیتی اطراف تو طوافند . . . بر گِرد تو زیاد است، ولی من ... [¡ :]... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
18 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
دیدمش دوش چو در صحبت غیر . . . غیرتم کشت ولی خوب کردم [ (: ] ... ☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
4 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من از دست تو در نهم روی . . .ولیکن چون تو در عالم نباشد (آهنگ فوق العاده ، از سرزمین شرقی : لاو)
irmp3.ir/download/s/eyJjdCI6InpETUhuL3VNTlFGWUVOOXVvU3NpRGc....mp3
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
3 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
@ameer ما بی سلیقه ایم،تو ما بخواه . . . ورنه گدا مطالبه ی آب و نـــــان کند ()☟☟ .. .. ☟☟
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
3 فروردین
2
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a҉
من بودم اما، انگار مرده بودم ... از بس که روزها را با شب شمرده بودم( : | (+ آهنگ هومن بختیاری ; ) ) ) . . . . . ☟☟ .. .. ☟☟
irmp3.ir/download/s/eyJjdCI6IkxBUXNUci9qMkJDTTJYekVNUksvcmc....mp3
صفحات: 1 2 3 4 5