گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
SepiNa
552 بیپ
مادام
2 بیپ در روز
2413 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
SepiNa
16 بهمن - 14:55
1
SepiNa
هیچ ذوقی براش ندارم. به زور که نمیشه آدم از یکی خوشش بیاد نه؟ اینهمه اختلاف فکری هم که داریم تازه!
نظر
mehrab_expert
SepiNa
14 بهمن - 22:49
1
SepiNa
تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم
نظر
nazmehr the_wild_side
SepiNa
14 بهمن - 22:39
1
SepiNa
نفرت بکاری، عشق و عطوفت شکوفه نمی ده که عزیزم!
نظر
the_wild_side
SepiNa
14 بهمن - 22:30
1
SepiNa
از ماست که بر ماست
نظر
nazmehr mehrab_expert the_wild_side
SepiNa
13 بهمن - 21:14
1
SepiNa
من به حرف زدن بیشتر اعتقاد دارم تا قهر کردن. اما خب به شرط اینکه بشه حرف زد!
نظر
lily-lady the_wild_side
SepiNa
11 بهمن
1
SepiNa
در نظام اسلامی که برای ریز به ریز زندگی خصوصیت هم فتوا میدن نمیدونم چطوره که قانون کپی رایت که مصداق بارز حق خوری و خق الناسه برای هیچکس اهمیتی نداره. ساده ترین مثال.
19 نظر
HAZRAT_SOLTAN nazmehr the_wild_side
SepiNa
11 بهمن
1
SepiNa
مرزهای ریا اینجوری جابجا میشه که به چیزی که اعتقاد نداری لایک بزنی. اگر برای چیزی (درست یا غلط) حرمت قائلین کاش تو رفتارتون هم دیده شه!
نظر
HAZRAT_SOLTAN nazmehr molae mehrab_expert the_wild_side
SepiNa
11 بهمن
1
SepiNa
ها خدا رو همونجوری شناختن که آخوندا براشون تعریف کردن! ها اساسا آدمهای پرسشگری نیستن، تربیت شدن که مطیع صرف باشن.
4 نظر
HAZRAT_SOLTAN nazmehr the_wild_side
SepiNa
11 بهمن
1
SepiNa
یه نمونه نمایشی دیگه الان دیدم چادر و قرآن باهم تو یه کادر!
نظر
HAZRAT_SOLTAN nazmehr funk the_wild_side
SepiNa
11 بهمن
1
SepiNa
بقیه ش توطئه و کاسبی آخونداس. برای پول در آوردن از مسائل من در آوردی دینی و عقب نگه داشتن زنان و تسلط به مردم با ترویج احساس گناه برای چیزهایی که مطلقا گناه نیست اما اینطور نمایش داده شده و متاسفانه مردم ما باور کردن.
نظر
HAZRAT_SOLTAN nazmehr the_wild_side
SepiNa
10 بهمن
1
SepiNa
دین فقط یکیه. اونم راستیه. والسلام
نظر
nazmehr
SepiNa
10 بهمن
1
SepiNa
قرآن در لغت یعنی خوندنی. یک کتاب که بخونی و راه رو پیدا کنی. قرار نیست مطلق با قرآن زندگی تو چک کنی. وگرنه تو قرآن کنیز و برده و .... هم هست! پس خوبه بریم برده بیاریم؟!
نظر
HAZRAT_SOLTAN nazmehr
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15