گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
نوشین
685 بیپ
مادام
0.7 بیپ در روز
6523 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
نوشین
26 مهر - 17:49
1
نوشین
حقیقت رو بگو...حتی اگه صدات میلرزه!
نوشین
25 مهر - 14:49
1
نوشین
ای جان! تو عزیزتر نه‌ای از یارم ...بی‌یار نخواهمت ز تن بیرون‌شو...
نوشین
24 مهر - 18:52
1
نوشین
اینجا...به جز دوری تو.... چیزی به من نزدیک نیست ...
نوشین
23 مهر - 17:15
1
نوشین
و تُو همان اناری باش که قرار است با پائیز "برسد"...!!!
نوشین
21 مهر - 15:08
1
نوشین
خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد...
نوشین
21 مهر - 14:59
1
نوشین
یاد دلنشینَت ای اُمیدِ جان هَر کُجا روَم رَوانه با من است...
نوشین
28 مرداد
1
نوشین
منم!...پر افتاده ی پرنده ای که پرواز کرده است...@ } ; -
نوشین
23 مرداد
1
نوشین
از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی...با چون منی به غیر محبت روا نبود...@ } ; -
نوشین
18 مرداد
1
نوشین
دنیا سرگیجه ای بیش نیست...
نوشین
15 مرداد
1
نوشین
آدم های کوچک به لقمه های کوچک راضی اند...حتی لقمه ای که در دهان خیلی ها چرخیده...
نوشین
11 مرداد
1
نوشین
تو را من چشم در راهم...شباهنگام@ } ; -
نوشین
8 مرداد
1
نوشین
جالبه بدونید که بیشترین جملات چاپ شده جهان " i love you " و " made in china " هستند، که متاسفانه هر دوتاشون عمر زیادی ندارند!!!
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15