گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
محمد
1 بیپ
موسیو
0 بیپ در روز
17 امتیاز

دنبال‌کنندگان

محمد
13 آبان 96
1
محمد
سگی را گفتند :از چه روی شما را نجس نامیدند؟؟ سگ با پوزخند پاسخ داد : ما از زمانی نجس شدیم که پاچه دزدان شهر را گرفتیم
نظر
dok
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15