گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
162 بیپ
موسیو
0.1 بیپ در روز
13094 امتیاز

دنبال‌کنندگان

نمایش همه
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
21 دی - 11:34
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بعـضی پـسرآ از بـس هَـوَلـَن ولشـون کنی بـه سـگ مآده میگـن خـآنومـم ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
16 دی - 19:58
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
‏بـه قربـون صـَدقـه هـای اولـِش نیست ‏بـه وآیسـتـادنـای آخـرشِه ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
27 آذر 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
بـعضـی وَقـتـآ فـقط مـنتظـرِ شنـیـدن یـه "ببخشـید" هـسـتی تـآ بـبـخشی ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
8 آذر 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
از هـمه نـآمردتـر اونـیه کـه بـآ این بـهونـه میـره : تـو لـیآقـتـت اَز مـن بیـشـتره ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
5 آذر 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
‏کـآش به جـای اِبـراز دلتـنـگی وآسـه آدمـا، وقـتی بـودن دُرسـت برخـورد میـکردیـم ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
4 آذر 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
هـنـوز زنـدگـی شـیریـنِ عـیـنِ گــوهِ زنبـور ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
21 آبان 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
تـا شقـآیـق هـَسـت زنـدگـی بـایـد کـَرد .. !
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
18 آبان 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
وَ عمـقِ عـشق هـيـچ وقـت فـهـمـيـده نـمـي شـود مـگـر در زمـآنِ فـراق ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
16 آبان 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
زنـدِگي بـرآي صـبـر كـردن خـيـلـی كـوتـاهـِه ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
15 آبان 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
Fear ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
14 آبان 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
دیـوونـه بـآزیـآت اَ یـآدِ مـن نـمیـره ..
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
13 آبان 95
1
ᵐᵒᵑᶳᵀᵉr
نـآنجیـبیِ عشـق در ایـنسـت , مـردِ مـفـلوک و مـُرده مـیخـواهـد ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15