گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
28 مهر 1395, 12:31

: جوش صورت در قسمتهای مختلف نشانه چیست؟ ⁣1و2

bipfa_IMG_20161019_123011.jpg - : جوش صورت در قسمتهای مختلف نشانه چیست؟ ⁣1و2
hossin12

جوش صورت در قسمتهای مختلف نشانه چیست؟

⁣1و2 دستگاه گوارش
3 کبد
4و⁣5کلیه‌ها
6 قلب
7و8 ⁣ کلیه
9و10 ⁣سیستم تنفسی
11و12 ⁣ هورمون
13 ⁣ معده
14 ⁣بیماری

28 مهر 95
GHazal_JOOON

: |

28 مهر 95
105 دنبال کننده

3

نفر این بیپ را پسندیدند
GHazal_JOOON farid0611 Niiko