گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
28 مهر 1395, 14:32

حیف آنها که بالشان دادم شاخه شاخه پریده اند از من ..............از رفیقان راه می پرسی؟ پیشترها بریده اند از من

saami

باید کسى را پیدا کنم که دوستم داشته باشد! آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى، آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید… هیچ نگوید… هیچ نپرسد… فقط مرا در آغوش بگیرد… بعد همانجا بمیرم… تا نبینم روزهاى آینده را… روزهایى که دروغ مىگوید!!! روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!! روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!! روزهایى که عاشق دیگرى مىشود....

28 مهر 95
Ishq_Mamno

: (

28 مهر 95
550 دنبال کننده

7

نفر این بیپ را پسندیدند
maryam33 Ishq_Mamno nazmehr negar93 farid0611 Mahkomeh20 medadrangi123