گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

Notris@

در online
ДЯİД
29 مهر 1395, 02:09

که در ناراحتی ِ تو همسایه ها درگیرند ... که تو گریه میکنی ، وَ سایه ها میمیرَند ...

Notris

غم ِ انزِجارم و لحظه ی بَد میفهمد ...
لعنت ِ وجودم و ، وقتی بغل میگیرد

29 مهر 95
Notris

من زاده ی تنفرم ، لعنتی ام ، افسرده ام ..
من ساکن ِ نبودنم ، دل زده ام .. پژمرده ام ..

29 مهر 95
670 دنبال کننده

8

نفر این بیپ را پسندیدند
Amir_GooKe Rahooo Alef_mim ssina aziiin elham21 niatia Ponyo