گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
مَـمِـدو!
11 آذر 1395, 22:46

+حــاضری برام بمیری ؟...Cm

bipfa_Capture.PNG - +حــاضری برام بمیری ؟...Cm
funk

-آره
+هوممم حاضری برام زندگی کنی؟
-آره
+بدون فکر چنین سوگَندی نَخور . آرزو تبَدیل به تسلیم میشه تَسلیم تَبدیل به قٌدرت

11 آذر 95
898 دنبال کننده

6

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo _nastaran_ Farbod-Mono rasam2015 zahra-nahi pega