گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
سهند ` ☠ .,
12 آذر 1395, 15:01
توسط mobi

ای کآش میگرن نداشتم ، آخه هرروزم مگه میشه سردرد دآش .,؟,؟ /،

Dream-Girl

بمیرم : (

12 آذر - 15:01
Mr-Arash

فدایی پیدا کردی داداچ

12 آذر - 15:02 توسط mobi
P_T

سهند باز چرا

12 آذر - 15:03
cOol_

خدانکنه روباه کوچولو .,: (

آرش .,: پی

اجی , چی باز چراع .,؟,؟

12 آذر - 15:09 توسط mobi
Mr-Arash

روباه فدایی ندیده بودم داداااچ

12 آذر - 15:10 توسط mobi
P_T

چراع باز میگرنت گرفته

12 آذر - 15:10
cOol_

الان ببین خو .,: پی

اجی , من خیلی وقته میگرن دارم ، همه سردادم عصبیه .,

12 آذر - 15:13 توسط mobi
P_T

خو اون میگرن داشتنتو میدونم گفته بوذی
میگم چیشده دوباره عصبی شدی ک دوباره گرفت

12 آذر - 15:17
cOol_

یه چیزی رو خوندم اصابم بهم ریخت .,

بیخیال نگرانم نشو .,
حالت خوبه .,؟,؟

12 آذر - 15:20 توسط mobi
Dream-Girl

: (

12 آذر - 15:22
P_T

خوبم

12 آذر - 15:23
cOol_

روباه ناراحت نباش خو ,

واقعا یا الکی .,

12 آذر - 15:25 توسط mobi
P_T

الکی

12 آذر - 15:40
cOol_

الکی نمیخوام راس بگو .,

12 آذر - 21:52 توسط mobi
156 دنبال کننده

3

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo FaTeMe-HhH maryam76